Článek o stále více rozšířeném typu moderních zubních náhrad - o implantátech. Tímto počinem chceme především zkvalitnit všeobecnou informovanost o tomto moderním protetickém ošetření, které je jistě zajímavou a dnes již poměrně dostupnou možností jak získat "třetí zuby".

Za jak dlouho po vytažení zubu je možné implantovat?
Záleží na tom, jaký postup implantolog zvolí. Nejspolehlivější je implantovat do zhojené kosti, to je nejdříve za tři až šest měsíců po vytažení zubu. Abychom zkrátili dobu léčení a předešli nežádoucímu zmenšování objemu kosti, které hojení vždy doprovází, lze ve vhodných případech implantovat ihned nebo několik týdnů po vytažení zubu. Rozhodně není správný názor, že implantát je možno zavést pouze bezprostředně po vytažení zubu.

O jaké vyšetření mám před implantací požádat svého praktického lékaře? Existují laboratorní testy, které určí pravděpodobnost nevhojení implantátu nebo riziko jeho selhání po letech?
Pokud se cítíte zdráv a s ničím se neléčíte, vyšetření praktického lékaře nemá téměř žádný význam. Pokud zdráv nejste, postačí, abyste byl o svých chorobách přiměřeně informován. Případné detailní dotazy na praktického lékaře či specialistu nebo žádost o vyšetření vznese implantolog. Není nutné, abyste se v tomto směru jakkoli angažoval.
Laboratorní testy specifické pro implantologii, které by s dostatečnou pravděpodobností umožnily předpovědět osud implantátu, dosud bohužel neexistují. Na vývoji takových testů se však pracuje a dá se předpokládat, že jednou budou zavedeny do běžné praxe. Naznačí nám, jak velké riziko neúspěchu podstupujete.

Jak se implantát zavádí?

Rád bych se něco dozvěděl o technice zavádění implantátů.
Zavedení implantátu neboli implantace není z chirurgického hlediska velký výkon. Provádí se v ordinaci zubního lékaře, na běžném zubolékařském křesle. Místní znecitlivění je plně dostačující, může se doplnit uklidňujícími léky, podanými krátce před výkonem.
Implantolog pomocí speciálních jednoúčelových nástrojů vytvoří v čelistní kosti lože, které velikostí a tvarem přesně odpovídá implantátu. Do tohoto lože implantát zavede a sliznici nad ním zašije několika stehy.

Jak dlouho trvá zavedení jednoho implantátu?
Samotný výkon zabere zkušenému implantologovi 20 až 30 minut. Pokud se provádí více implantací najednou, čas strávený nad jedním implantátem se zkracuje. Osm implantátů je hotovo za půldruhé hodiny.

Je nutné chodit po celé hojovací období bez zubů?
V žádném případě. To by nebylo pro většinu pacientů akceptovatelné. Existuje několik typů náhrad, které lze po vytažení zubů a později přes vhojující se implantát nosit. Nejčastěji jde o provizorní snímatelnou protézu, jindy o levný pryskyřičný můstek. Mohou Vám být zhotoveny předem a odevzdány ihned po vytažení zubů. Bez zubní náhrady budete jen několik dnů po implantaci, ale pro tuto dobu Vám na požádání vystavíme pracovní neschopnost. Provizorní náhradu pak budete nosit dál, po celou dobu vhojování implantátu, až do zhotovení náhrady definitivní.

Implantace v obtížných podmínkách

Navštívil jsem implantologa a ten mi sdělil, že mám málo kosti a implantáty u mne použít nejdou.
Nedostatečný objem kosti pro zavedení implantátu má mnoho lidí, zejména v těch místech, kde zuby chybí již dlouhou dobu. To však neznamená, že zde implantáty nelze za žádných okolností použít. Kost se dá téměř vždy doplnit tzv. augmentacemi. Někdy snadněji a bez velkých finančních nákladů, jindy za cenu větších, nebo i rozsáhlých operací. Tyto zákroky Vám nabídnou pracoviště, která mají s implantáty více zkušeností.
Menší augmentace patří k běžnému spektru výkonů. Můžeme je doporučit i pacientům, kteří nejsou žádní hrdinové. Nejvýznamnější z těchto zákroků se nazývá sinus lift a zmíníme se o něm později. Velké operace jsou jen pro mimořádně motivované a odvážnější pacienty. Kost se při nich odebírá například z kosti kyčelní, vyžadují narkózu a pobyt na nemocničním lůžku.

Jak se implantáty čistí?

Implantáty se prý musí velmi pečlivě čistit. Proč?
Z hlediska spolupráce pacienta je to nejdůležitější moment v celé implantologii. Implantáty se musí čistit tak pečlivě, jak se mají čistit zuby. Pokud k ústní hygieně nepřistoupíte s plnou vážností, zuby a implantáty se nezachovají stejně. Zatímco zuby podlehnou kazu nebo implantáty začnou svoji kostní oporu ztrácet rychle. Proces navíc probíhá nepozorovaně, nic Vás nevaruje.
Nestačí čistit pouze implantáty, úzkostlivě je nutné pečovat i o vlastní zbylé zuby. Mikroorganismy totiž mohou v ústech putovat z nevyčištěných zubů na implantáty a těm pak škodit. Jakým způsobem? Kolem zubů je dáseň, která do značné míry brání ústním mikrobům pronikat do čelisti a poškozovat závěsný aparát zubu. Implantáty mají místo dásně jen jakousi slizniční manžetu, která není tak dokonalá. Mikroorganismy zubního povlaku (plaku), tedy nevyčištěných zbytků jídla, snáze pronikají podél implantátu do kosti a ničí ji. Konečným efektem je vyloučení původně dobře vhojeného a fungujícího implantátu z čelisti. Když je díky výborné ústní hygieně mikroorganismů v dutině ústní málo, slizniční manžeta je dokáže zadržet.

Může se také něco pokazit?

Jak často tělo implantát nepřijme?
Pacienti se nejvíce bojí toho, že se implantát nevhojí. K této nepříjemné události však dochází zřídka. Podle rozsáhlých zahraničních statistik tělo nepřijme asi 1 – 3 % implantátů, někdy se udává pravděpodobnost ještě nižší. Na našem pracovišti je neúspěšné sotva 1 % implantací, což je plně srovnatelné s nejlepšími výsledky ze zahraničí.
Pokud ke vhojení nedojde, pacient to sám mnohdy ani nepozná. Zjistíme to až na konci vhojovacího období, při připojování vhojovacího válečku. Pak je nutné implantát vyjmout, což jde velice snadno.

Připlatí mi na implantát zdravotní pojišťovna?
Implantace se považuje za tzv. nadstandardní výkon, a proto jej zdravotní pojišťovny nehradí. Výjimky jsou nepatrné, neřídí se pevně stanovenými pravidly a souvisejí se zvláštním zdravotním stavem pacienta. Mezi pojišťovnami v tomto směru nepozorujeme rozdíly. Zdravotní pojišťovny pravidelně přispívají na korunku či můstek, a to ve stejné výši, jako kdyby tyto náhrady byly zhotoveny na zubech. Pro snímatelné protézy fixované k implantátům (hybridní protézy) platí zásady obdobné.

Dokážete odhadnout, jak bude vypadat implantologie třeba za deset let?
Trendy v implantologii jsou zřejmé, takže se můžeme pokusit předpovědět, jak bude obor vypadat za nějakých pět nebo deset let:
- umělá korunka, připevněná na implantátu, nebude rozeznatelná od zubu
- odstraní se čekání na hojení ran po vytažení zubu, implantovat se bude ihned po ztrátě zubu
- doba nutná ke vhojení implantátu zcela odpadne, takže pacient bude ošetřen počínaje vytažením zubu a konče nasazením provizorní pryskyřičné korunky nebo můstku v jednom dni
- dále se sníží pravděpodobnost, že implantát bude po letech z organismu vyloučen
- čas, který strávíte v ordinaci při zavedení implantátu (operační doba), se zkrátí, neboť se zjednoduší operační postup – proto budou obtíže po zavedení implantátu ještě menší
- přidat kost (augmentovat) při nedostatečném objemu čelistní kosti bude snazší, rychlejší a pro pacienta méně nepříjemné

Naopak v dohledné době se nedá předpokládat:
- pokles nároků na perfektní ústní hygienu
- zlevnění služeb nebo účast zdravotních pojišťoven
- zvýšení tolerance vůči kuřákům

Autor: prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. a kol., publikováno 23.11.2005 redakcí časopisů StomaTeam a StomaTip