Zkratka CBCT je tvořena prvními písmeny anglického Cone Beam Computed Tomography. Tradiční CT technologie - počítačová tomografie se začala v klinické praxi používat již začátkem 70.let minulého století a dodnes využívá principu vysílání rentgenových paprsků ve tvaru vějíře, šroubovitě opakovaně rotující okolo snímaného objektu a a následně snímané úzkým detektorem. Tak pracují nemocniční CT přístroje, kdy je pak obraz počítačem skládán po vrstvách (řezech) v závislosti na velikosti snímané plochy a velikosti CT detektoru. Průkopníci těchto technologií Godfrey N. Hounsfield a Allan McLeod Cormack získali v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziku a medicínu.

Na podobném principu jako klasické CT funguje i technologie CBCT s tím rozdílem, že paprsky jsou vysílány ve tvaru kužele (cone beam) a snímány větším čtvercovým newbo obdélníkovým detektorem. Postačuje tedy, aby rentgenka oběhla okolo snímaného objektu pouze jednou. Tím došlo k několikanásobnému (podle výrobců až 50násobnému) snížení zatížení pacientů rentgenovými paprsky, vyšetření je rychlejší a má lepší rozlišitelnost.

V polovině 90.let 20.století se v Itálii datuje počátek využití CBCT technologie v zubním lékařství. Od té doby již uplynulo 20 let, které znamenaly další vývoj nových systémů a softwaru.

CBCT rentgen je tedy zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytvoření 3D zobrazení snímkované oblasti. To umožňuje zubnímu lékaři mnohem plastičtější a detailnější prostorové vidění, které pouhé 2D zobrazení nemůže nabídnout. 2D zobrazení v podobě klasického ortopantomogramu (OPG snímku) může naopak poskytnout zkreslené informace, protože u tohoto typu zobrazení dochází ke zkreslení tím, že se lékaři zobrazují za sebou se nacházející útvary do jednoho místa (dvourozměrný obraz v reálu třírozměrného prostoru). Přesto i 2D OPG snímek přesto nadále tvoří významnou součást základního stomatologického vyšetření. Jde o přehledný snímek kostních tkání a zubů obou čelistí, čelistních dutin, dutiny nosní a čelistních kloubů. OPG je přínosné v diagnostice vývoje chrupu, různých zánětů, cyst, fraktur, při diagnostice ústupu kosti u parodontitidy, změn kostní struktury v důsledku zánětu, nebo úrazu.

Kdy je vhodné zhotovení 3D RTG snímku?

K indikacím pro zhotovení 3D RTG v moderní stomatologické praxi patří:

1) Implantologie - CBCT rentgenové vyšetření je velmi významné při diagnostice kostní nabídky, ke zhodnocení kvality kosti, výběru vhodného typu, velikosti implantátu, směru a místa jeho zavedení ev. výrobu chirurgické šablony pomocí které se implantát zavádí. Toto vyšetření je dnes prakticky podmínkou pro bezpečné zavedení zubního implantátu.

2) Chirurgické extrakce zubů moudrosti nebo retinovaných zubů (do úst neprořezaných). V těchto případech CBCT vyšetření zobrazuje přesnou polohu těchto zubů k čelistní dutině u horní čelisti a k nervu u dolní čelisti. Částí dolní čelisti totiž probíhá nerv, který přenáší senzitivní informace z oblasti dolního rtu a brady a probíhá často v těsné blízkosti kořenů těchto zubů. Podstatně tedy klesá riziko jeho poškození a následných potíží.

3) Endodontické ošetření - CBCT zobrazení umožní detailní zobrazení často velmi složitého prostorového uspořádání kořenových kanálků – zobrazení anatomie vnitřního prostoru zubu, počet a průběh jednotlivých kořenových kanálků, přítomnosti resorpce, perforace a pod..

4) Parodontologie - CBCT poskytuje cenné informace o rozsahu poškození kosti v okolí zubů, včetně přesné lokalizace postižení. Je možné tedy léčbu přesně cílit.

5) K ostatním méně častým indikacím patří diagnostika cizích těles, nádorů, ortodoncie, onemocnění čelistního kloubu či forenzní stomatologie.

Úhrada CBCT vyšetření

České zdravotní pojišťovny CBCT vyšetření neproplácejí  a pacient si toto vyšetření  hradí sám.

Možnost zhotovení CBCT vyšetření

Přestože je CBCT vyšetření i pro české pacienty stále dostupnější, nebudou pravděpodobně v blízké budoucnosti drahé 3D RTG přístroje patřit k základnímu vybavení běžné zubní ordinace, protože přístrojmá s ohledem na vysoké přizovací náklady velmi dlouhou ekonomickou návratnost. Praktičtí zubní lékaři věnující se moderní enddoncii i implantologové mohou využít nabídky pracovišť, které jsou touto technologií vybavené a kde jsou schopni snímek pacientovi předat na paměťovém mediu ev. zhotovit i implantologický plán v případě implantoologické indikace vyšetření.

K jednomu z takových zdravotnických zařízení v Praze patří ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY nacházející se přímo u stanice metra trasy A Petřiny, Křenova 1 v Praze 6, tel.: 777 942 492, e-mail: info@mujzubar.cz. Zde je možné stáhnout ŽÁDANKU O CBCT VYŠETŘENÍ