Zašleme na dobírku za 50 centů do kteréhokoli místa na světě. Nebudete-li v každém ohledu spokojeni, peníze vám budou ihned vráceny.

Takto a nějak lákal Dr. Scott v roce 1880 zákazníky, aby si zakoupili jeho převratný vynález. Vůbec první elektrický kartáček na světě. Nutno však podotknout, že s dnešními elektrickými kartáčky měl kartáček Dr. Scotta shodný jen název. Dr. Scott byl natolik fascinován slovem elektrický, že ho používal u téměř všech svých výrobků. Vynalezl také elektrický hřeben, elektrický pásek, elektrické vložky do bot, a mnoho dalších užitečných "elektrických" věcí. Bohužel však úplně pominul skutečnost, že s elektřinou měly jeho výrobky pramálo společného. Každý z jeho "elektrických" výrobků v podstatě obsahoval jen několik zmagnetizovaných drátů.

Laskavý čtenář však však Dr. Scottovi jistě rád odpustí nedokonalou terminologii, obzvláště když se dozví, že jeho "elektrická" řada výrobků měla blahodárné účinky. "Elektrické" hřebeny, kartáčky či pásky totiž léčily svým magnetismem téměř všechny známé nemoci (nebo alespoň ty nejznámější). Jmenujme alespoň zácpu, malárii, revmatizmus a dokonce ochrnutí.

Valná většina dnešních zákazníků by však velmi záhy využila nabídky Dr. Scotta na vrácení peněz, kdyby zjistila, že i přesto, že si čistí zuby kartáčkem Dr. Scotta, tak má stále zácpu.

Pravdou je, že i dnešní výrobci a prodejci všeho možného (elektrické kartáčky nevyjímaje), nám slibují vrácení peněz v případě, že nebudeme s jejich výrobkem spokojeni. Štěstím dnešních zákazníků je, že výrobci si dnes již nemohou dovolit takto klamavou reklamu. Když se tedy rozhodnu zakoupit si elektrický kartáček, tak si mohou být více méně jisti, že v případě elektrického kartáčku od jakéhokoliv výrobce si zakoupí přístroj, který je opravdu přinejmenším poháněn elektřinou.
 Nyní však vážně. Tento článek vznikl především proto, aby pomohl čtenářům udělat si jasnou představu o pojmu "elektrický zubní kartáček".

Užitečnost elektrických kartáčků

Položme si tedy následující otázku. Jsou elektrické kartáčky skutečně tak užitečnými pomůckami ústní hygieny jak tvrdí jejich výrobci a prodejci? Mohou skutečně vyčistit naše zuby efektivněji než klasické kartáčky? Než si však na tuto otázku odpovíme, dovolte mi malé odbočení.

Jak dlouho by si člověk měl čistit zuby?

Již od dětství víme, že bychom si měli čistit zuby alespoň dvakrát denně po dobu 2-3 minut. Smutnou pravdou však je, že většina z nás není natolik uvědomělá a disciplinovaná, aby si čistila zuby přiměřeně dlouho. Toto konstatování se může jevit jako poměrně drsné, ale na naši omluvu musím dodat, že si to často ani neuvědomujeme.

Studie jež se tímto zabývají totiž ukázaly, že pozorované osoby si pravidelně čistily zuby v průměru 78 vteřin, avšak domnívaly se přitom, že jejich orální hygiena trvala průměrně 141 vteřin. Takže chtěný záměr byl přiměřený, ale reálná doba čištění byla nedostatečná. Jako pomoc při odstranění tohoto problému, mají některé elektrické kartáčky zabudován časovač, který umožňuje měření délky doby, po kterou si zuby čistíte.

Nevím jak vám, ale mě, když občas ráno pospíchám do práce, každá minuta připadá jako věčnost. Občas si poté v tramvaji říkám, zda jsem čištění zubů neměl přece jenom věnovat o něco více času a snažím se to většinou již marně dohnat žvýkačkou. Obzvláště tehdy, když můj nos zachytí ve vzduchu známky toho, že některý spolucestující si zřejmě nevyčistil svůj chrup vůbec.

Ještě letmo se zmíním o správné technice čištění zubů. Omezím se však jen na konstatování, že bych nevložil ruku do ohně za to, že většina populace mezi Aší a Jablunkovem má správnou techniku čištění chrupu. Na druhou stranu o elektrických kartáčcích se dá prohlásit že "sami řídí, sami jedou ...", obdobně jako o saních, které darovala zlá ježibaba Ivánkovi ve známé ruské pohádce Mrazík. V tomto případě je tedy technika natolik jednoduchá, že je víceméně důležité jen kartáček přesouvat ze zubu na zub.

Existuje mnoho studií, které se zabývají hodnocením používání elektrických a klasických zubních kartáčků. Posuzovala a hodnotila se v nich především schopnost odstranit zubní povlak a také redukce gingivitidy (zánětu dásní, který je způsoben přítomností zubního povlaku) u osoby používající "ruční" či elektrický kartáček. Převaha elektrického kartáčku nad klasickým byla více zřejmá v případech, kdy v rámci studie bylo prováděno delší pozorování, speciálně v případech, kdy perioda byla delší než šest měsíců. Tyto studie prokazují, že při použití elektrických kartáčků bylo uvolněno více zubního povlaku při době čištění dvě minuty než při ručním čištění po dobu šesti minut.

... takže ano či ne?

Odpověď na otázku položenou v úvodu článku tedy zní. Ano, elektrický kartáček čistí naše zuby efektivněji než manuální kartáček, ale ne bezpodmínečně. Ti z vás, kteří se rozhodli i nadále setrvat u klasického kartáčku se nemusí obávat, že by tímto faktem jejich chrup utrpěl nějakou závažnou újmu. Je však zapotřebí se soustředit na dokonalou techniku čištění a věnovat ústní hygieně trochu více času. Elektrický kartáček má své výhody ale i nevýhody. Výhodou je, že máme kontrolu nad tím, jak dlouho si své zuby čistíme, nemusíme se starat a nějakou propracovanou techniku čištění a je tedy jen zapotřebí pohybovat kartáčkem v ústech do různých míst. Nevýhodou je samozřejmě rozdíl mezi částkou kterou zaplatím za klasický a za elektrický kartáček.

Vývoj elektrického kartáčku

Nejstarší generace elektrických kartáčků

První skutečně elektrický kartáček se na trhu objevil asi před 50 lety. Tehdejší elektrické kartáčky byly primitivní mechanické verze standardních kartáčků. Čistícího efektu se dosahovalo jednoduchým pohybem hlavy kartáčku dopředu a dozadu, který napodoboval pohyb při ručním čištění. S tímto typem kartáčků se již dnes na trhu nesetkáte, a kdyby přece, tak si jej prosím nekupujte a nebo jej alespoň nepoužívejte na čištění zubů (na čištění bot by se nicméně hodil výborně).

Kartáčky značky Interplak
Čistící hlava tohoto kartáčku vypadá podobně jako standardní manuální kartáček, ale každý individuální snopek štětin rotuje v opačném směru než snopek sousední.

Další rotační elektrické kartáčky
V předešlých desetiletích byly produkovány rozmanité rotační kartáčky. Například kartáčky značky Rota-dent. Malá hlava tohoto kartáčku měla rotující snopek štětin buď se zašpičatělým tvarem, a nebo ve tvaru poháru. Kartáček ve tvaru poháru byl určen pro čištění velké části povrchu zubu, zatímco zašpičatělý tvar byl navržen pro čištění mezizubních prostor.
Moderní elektrické rotační kartáčky
Poslední generace rotačních elektrických kartáčků udělala velký vývojový skok.
Ačkoli dnešní elektrické kartáčky zahrnují množství různých tvarů a typů, jsou si podobné tím, že jejich čistící hlava obsahuje sadu rotujících štětin. Štětiny jsou buď posazeny do kruhového tvaru, který rotuje či osciluje, a nebo individuální trsy štětin, ze kterých se čistící hlava skládá mají každý svůj vlastní pohyb. Tyto kartáčky typicky generují mezi 3000 a 7500 pohybů za minutu, některé kartáčky navíc generují vysokofrekvenční pulsační pohyb pro zvýšení efektivity čištění zubů.

Čištění rotačním elektrickým kartáčkem spoléhá na pohyb štětin po povrchu zubů. Na rozdíl od předchozí generace však současné kartáčky často disponují schopností dosáhnout do určité míry do mezizubní oblasti. Elektrické kartáčky které mají oscilační (pohyb ze strany na stranu) a pulsační pohyb (pohyb čistící hlavy ven a dovnitř) lze s určitostí uvézt jako příklad vrcholu rotačních elektrických kartáčků.
V souvislosti s relativně malou velikostí čistící hlavy kartáčku je rotační elektrický kartáček zamýšlen pro techniku čištění zub po zubu z obou stran.

Sonické kartáčky
Tyto elektrické zubní kartáčky jsou od ostatních typů snadno identifikovatelné díky pohybu hlavy kartáčku. Tato se totiž neotáčí, ale vibruje velmi vysokou rychlostí. Hlava sonického kartáčku může vyvinout vibrace ve frekvencích větších než 40.000 kmitů za minutu.

Bojíte se o sklovinu?

Je prokázáno, že elektrické kartáčky nemají větší potenciál způsobovat opotřebování či prodření povrchu zubů než manuální kartáčky. Štětiny elektrického kartáčku se sice v ústech pohybují rychleji, ale právě proto má uživatel možnost dosáhnout efektivního čištění bez nutnosti použití nadměrné síly, která by mohla teoreticky poškození způsobit. Klinické studie dokonce dokládají, že při použití klasického kartáčku vyvine uživatel v průměru dvakrát větší sílu než při použití elektrického kartáčku.

Publikováno: 06.09.2003 v rubrice Zajímavosti .
Autor: Redakce časopisů StomaTeam a StomaTip