Nejčastější příčiny prasklých zubů

Mezi nejčastější důvody proč se na zubech objevují praskliny, dojde o odlomení jeho části nebo dokonce celý zub náhle praskne, patří:

 1. Trauma z důvodu pádu, úderu, nebo nárazu, může způsobit odlomení části zubu nebo jeho prasknutí. Nejčastěji bývají tímto typem zranění sportovci a děti
 2. Kousání do tvrdých potravin.  Někteří lidé mají snahu kousat do tvrdých potravin, jako jsou ořechy, led, tvrdé bonbóny. Může však dojít k nehodě i při nákusu na pecku ovoce nebo kost.  Svojí roli hrají také zlozvyky ukusování nití apod.   
 3. Skřípání zuby - tzv. bruxismus a zatínání zubů.  Lidé kteří zatínají zuby nebo skřípou zuby nevědomky v noci trpí onemocněním nazývaným bruxismus. V důsledku skřípání dochází k nadměrnému zatížení zubů, jejich předčasnému opotřebení tzv. abrazi a může způsobit i jejích prasknutí.
 4. Kariézní léze. Pokud zanedbáváte péči o své zuby a trpíte zubním kazem, může se stát, že kazem oslabený zub praskne.
 5. Teplotní šok.  Střídání horkých a studených potravin způsobuje trhliny ve sklovině.
 6. Nesprávně zhotovené, zejména pak rozsáhlé amalgámové výplně (černé plomby). Amalgám byl dlouhá desetiletí jediným materiálem, kterým se spravovali defekty vzniklé v důsledku zubního kazu. Amalgám po aplikaci do zubu zvětšuje svůj objem a tím zakládá trvalý tlak na zbylé zubní tkáně. Jsou-li tyto tkáně příliš oslabené, často po čase dochází k jejich odlomení.
 7. Zuby s ošetřenými zubními kanálky „mrtvé“ zuby. Mrtvé zuby se stávají křehkými a častěji tak praskají. Tak rozšířením kořenových kanálků při tzv. endodontickém ošetření dochází mnohdy k oslabení stěny kořeně zubu, který může po čase prasknout.   

Typy prasklin a fraktur zubů

 1. Vlasové trhliny - tyto prasklinky jsou velmi malé a nemusí být na první pohled ani patrné. Postihují pouze sklovinu (vnější vrstvu zubu) a nebývají bolestivé. Ve většině případů nevyžadují odborné zubní ošetření. K remineralizaci lze použít nové zubní pasty s obsahem hydroxypatitu.
 2. Odlomení části nebo celého hrbolku - tento typ fraktury se obvykle nachází v blízkosti zubní výplně a ve většině případů se jí není třeba obávat. Postiženy většinou bývají tzv. dvojhrbolkové zuby tzn. malé stoličky – „čtyřky“ a „pětky“ s centrální výplní. Pokud odlomená část zubu není příliš velká, nezpůsobuje většinou žádnou bolest a nepředstavuje bezprostřední zdravotní riziko. Doporučujeme se ale objednat k zubnímu lékaři, který posoudí vhodnost a možnost odborného zákroku.  
 3. Fraktury zasahující pod okraj dásně - pokud je zub prasklý až k dásni, může být zachráněn, pokud linie lomu nezasahuje příliš hluboko. Pokud však zubní lékař zjistí, že fraktura dosáhla až k linii okraje tzv. alveolární kosti nebo dokonce pod ní, je možné, že bude  nutné celý zub odstranit.
 4. Ulomený zub nebo prasklý celý zub vč. zubního kořene patří k nejzávažnějším typům fraktur zubů. Lomná linie v tomto případě začíná v horní části zubu a pokračuje až do dásně. Jedná se o velmi závažnou frakturu a ve většině případů takto poškozený zub již není možné zachránit. Bude nutné jej odstranit a nahradit můstkem nebo zubním implantátem.
 5. Příčná či podélná fraktura kořene zubu – lomná linie lina se nachází mimo viditelnou část  zubu, „v dásni“ a skoro vždy zasahuje až k zubnímu nervu. Jedná se o nebezpečnou frakturu, protože může živého zubu způsobit zánět zubního nervu a bolest.  U mrtvých zubů pak často způsobuje nespecifické bolesti, jejichž příčina se špatně odhaluje.

Jak poznat prasklý zub?

Dojde-li v důsledku fraktury ke ztrátě části zubní tkáně a postižení zubu frakturou je viditelné,  je stanovení diagnózy snadné. Mnohdy však není na první pohled patrné, že došlo prasknutí neboli fraktuře zubu. Projevy se mohou lišit v závislosti na závažnosti fraktury.  Mezi běžné projevy patří:

 1. Bolest. Prasklé zuby mohou způsobit bolest, zejména při jídle nebo kousání. Bolest může být ostrá nebo tupá a může trvat i po ukončení činnosti, která bolest způsobila.
 2. Citlivost. Prasklé zuby mohou být citlivé na teplotní změny, což znamená, že mohou bolestivě reagovat na horké nebo studené nápoje a jídlo.
 3. Viditelné praskliny. Některé prasklé zuby mohou mít viditelné trhliny nebo praskliny na povrchu, které jsou zřetelné při pohledu do zrcadla po intenzivním nasvícení
 4. Otok dásně v okolí postiženého zubu.
 5. Infekce: Pokud se zub praskne tak, že prasklina prochází až do tzv. zubní dřeně, může dojít k zánětu zubního nervu, který se projeví bolestí, později pak i otokem a tvorbou hnisu.

Jak se prasklé zuby léčí?

Léčba prasklých zubů závisí na závažnosti problému a může zahrnovat několik různých postupů. Následující jsou běžné metody léčby prasklých zubů:

 1. Výplň. Pokud je rozsah postižení malý, zubní lékař může defekt opravit pomocí fotokompozitní výplně („bílá plomba“).
 2. Korunka. Pokud je zub vážně poškozen a fotokompozitní výplň nestačí, může zubní lékař navrhnout zhotovení korunky, která zakryje celý povrch zubu a zajistí potřebnou pevnost a stabilitu.
 3. Endodontické ošetření (ošetření kořenových kanálků). Pokud v důsledku fraktury zubu došlo k zánětu nervu, může být nutné provést endodontické ošetření. Tato procedura zahrnuje odstranění infikované tkáně, rozšíření a vyplnění zubních kanálků.
 4. Extrakce zubu: Pokud je zub silně poškozen a nelze ho zachránit, může být nutné provést extrakci (odstranění) zubu. Po extrakci může být nahrazen pomocí implantátu nebo můstkem.

Jak prasknutí zubů předcházet?

Nejlepší situace je, když k fraktuře zubu nikdy nedojde. Zde je několik tipů na prevenci zubních fraktur:

 1. Správná ústní hygiena. Každodenní čištění zubů zubními kartáčky, mezizubními kartáčky a zubní nití je zcela zásadní pro udržení zdravých zubů a pro předcházení vzniku zubního kazu, který může zuby výrazně oslabit.Jak bylo uvedeno výše, nejčastěji praskají zuby, které se musely tzv. umrtvit a u kterých se musely ošetřit kořenové kanálky. Toto ošetření se provádí v drtivé většině v situacích, kdy zubní kaz postoupil tak daleko, že již nejde zachránit zub živý. Zubní kaz je ale onemocnění, kterému lze předcházet dodržováním správné zubní hygieny, každodenním čištěním zubů správnou technikou a pomocí správných pomůcek pro ústní hygienu  - vhodných zubních kartáčků, mezizubních kartáčků a zubních past. Velkému zájmu se nyní těší i elektrické zubní kartáčky, jejichž účinnost je dle provedených studií ještě o něco málo vyšší, než při klasickém čištění manuálními zubními kartáčky.
 2. Omezte tvrdé potraviny. Zkuste omezit konzumaci tvrdých potravin, které mohou zuby oslabit, jako jsou ořechy, mandle apod.
 3. Chrániče. Pokud se účastníte sportovních aktivit, kde hrozí zranění zubů (hokej, box apod.) zvažte použití ochranných pomůcek pro zuby, jako jsou chrániče zubů.
 4. Preventivní prohlídky u zubního lékaře a návštěvy zubní hygienistky. Pravidelné každoroční preventivní prohlídky u zubního lékaře a návštěvy dentální hygieny mohou pomoci včas odhalit přítomné problémy.
 5. Prevence bruxismu: Pokud trpíte bruxismem, konzultujte s lékařem možnosti léčby, jako jsou např. noční chrániče zubů.


Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY
Foto Free Stock photos by Vecteezy