V jakých případech je možné použít zubní implantát?

Případů ztráty zubů, které je možno nahradit pomocí zubních implantátů, je více:

Ztráta jednoho zubu – nejčastěji dolní stoličky a nebo horního předního zubu, kde jsou estetické požadavky pacientů z pochopitelných důvodů velmi vysoké

Velká mezera – mezera po ztrátě dvou a více sousedních zubů. Je nutno použít více – (minimálně dva) implantáty a zhotovit cementovaný nebo tzv. podmíněně snímatelný (našroubovaný) fixní můstek nesený pouze implantáty. Tzv. kombinovaný můstek, kotvený na vlastní zuby i vmezeřený implantát, býval zhotovován v době, kdy se používaly převážně čepelkové implantáty. Z dlouhodobého hlediska má toto řešení menší naději na úspěch.

Zkrácený zubní oblouk – zubní implantát je v tomto případě asi jedinou možností, jak se vyhnout nošení snímatelné náhrady. Dle rozsahu ztracených zubů se zhotovují buď 2 implantáty za sebou nebo  fixní můstek nesený 2 či více implantáty. Zejména v dolní čelisti je úspěšnost velmi vysoká. V horní čelisti často brání použití implantátů blízká čelistní dutina omezující nabídku kosti, do které lze implantát umístit.

Bezzubá čelist   -  v tomto případě se  nabízí více možností a je nutno počítat s vyšší cenou. Zejména v případě, kdy pacient požaduje zhotovení řešení "napevno" pomocí fixního můstku. Pro ten je zapotřebí 6-8 implantátů na čelist. S vyšším počtem implantátů narůstá nejen cena, ale také pravděpodobnost úspěchu.  Při omezených finančních možnostech pacienta lze zhotovit tzv. hybridní náhradu,  kdy implantáty poslouží k upevnění tzv. třemenu, do kterého se celková protéza „zacvakne“ a tím jsou výrazně omezeny potíže se špatným držením celkové zubní náhrady. Tyto potíže se objevují zejména u dolní celkové náhrady. Tzv. subperiostální implantáty v této indikaci nesplnily naděje do nich vkládané. 

Jsou zubní implantáty vhodné pro každého?

Mnoho pacientů žádá náhradu chybějícího zubu pomocí zubního implantátu, ale zapomíná na skutečnost, že pro úspěšné zavedení tohoto „cizího tělesa“ do čelistní kosti musí být ze strany pacienta splněny určité podmínky:

 

  • V místě zamýšlené implantace musí být dostatečné množství kvalitní kosti. Zdali je kosti dostatek, odhalí rentgenologické vyšetření. V případě mírného nedostatku  kostní tkáně lze v některých případech pomocí speciálních operačních technik (augmentace, operace zvaná „sinus lift“) nabídku kosti zvýšit. Používá se buď vlastní kostního tkáň nebo „umělá kost“. Tak lze získat další cenné milimetry, ale i tyto metody mají své hranice. Obecně kvalitnější kost je v dolní čelisti než v čelisti horní, kde navíc možnost implantace často komplikuje blízkost čelistní dutiny.
  • Dokonalá ústní hygiena je další zcela zásadní podmínka,  bez které nemůže být zajištěna dlouhodobá životnost implantátu. Obzvláště citlivé je místo, kde prochází implantát přes dáseň do kosti čelisti Zde musí být množství bakterií zubního plaku co možná nejmenší.
  • Pacient nesmí trpět závažnými celkovými nemocemi jako je cukrovka (diabetes), epilepsie, onemocnění krve (leukémie), poruchy imunitního systému, revmatická onemocnění, těžká onemocnění jater a ledvin, nádorová onemocnění, onemocnění AIDS.  Implantace také není vhodná u pacientů, kteří trvale užívají vysoké dávky léků proti krevní srážlivosti jako prevenci srdečního infarktu, kortikoidů, imunosupresiv a cytostatik, jsou závislí na alkoholu, drogách či kouří. 
  • Věk: u mladistvých lze provádět implantaci po ukončení růstu čelistí, tzn. u děvčat přibližně po 15 roce věku a u chlapců od 17-18let.
  • Zubní implantologie a následná lékařská péče klade vysoké časové a technické nároky na ošetřujícího lékaře i zubního technika.  Je zapotřebí stanovit podrobný léčebný plán a počítat s opakovanými kontrolami.
  • Finance: Zubní implantologie je ve srovnání s jinými způsoby náhrady ztracených zubů dražší, není hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění a pacient proto  musí disponovat dostatkem finančních prostředků na úhradu léčby.
  • Spolupráce: je zapotřebí počítat s následnými pravidelnými kontrolami 2x ročně

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, více informací o implanátech také zde: Zubní implantáty