Lidé mají individuální touhy a představy, které se u každého liší. Každý člověk vyžaduje od zubního lékaře a zubní ordinace něco úplně jiného. Na jedné straně stojí skupina pacientů, pro něž je zubařské ošetření jen obtížnou povinností. Tito lidé netouží po ničem jiném, než dostat se z ordinace co nejdříve zase pryč. Na pravidelné preventivní prohlídky příliš nedocházejí. Vyžadují jen základní ošetření, pokud možno hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na estetice a kvalitě jim mnoho nezáleží. Péči o chrup nevěnují velkou pozornost. A jsou jiní, kterým hodně záleží mimo funkce i na estetice, vyžadují nadprůměrně důkladný výklad možností léčby. Chtějí kvalitní ošetření. Vyhledávají ordinace, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Někdo chce tedy ošetření co možná nejlacinější či dokonce celé hrazené pojišťovnou, jiný si nade vše cení citlivého přístupu k ošetření bez velkých zásahů a podle okolností přijímá i nezbytné kompromisy. Mohli bychom dále a dále vyjmenovávat, v čem se představy různých lidí odlišují. Rozumným lidem je jasné, svět není černobílý a že žádná jednotná norma, jak se o to snažili komunisté, neexistuje. Každé lékařské a tedy i stomatologické ošetření je vždy zaměřeno na individuální řešení problému konkrétního člověka. Každý jedinec má jiné zvyky, představy a požadavky na poskytovanou péči. Ale také zubní lékaři se mezi sebou liší. Přístupem, vybavením praxe, zkušenostmi, specializací atd... Navíc je potřeba si uvědomit, že u většiny onemocnění a situací existuje více způsobů řešení a metod léčby. Způsoby terapie se liší svou kvalitou, cenou, trvanlivostí a estetickým provedením. Hodnocení, která metoda léčby je ta jediná správná a která špatná, je mnohdy obtížné či nemožné. Závisí na použitém kriteriu hodnocení Je to cena? Kvalita? Estetika? Funkčnost?

Převážná část pacientů (více než 90 procent) nemění svého zubního lékaře vůbec nebo jen velmi zřídka. Pacienti obvykle znají svého zubaře nebo zubařku, mají v něj léty ověřenou důvěru. Jejich zubař zná také je. Problémy obvykle vznikají, když se člověk přestěhuje, nebo když přestane existovat zubní ordinace, do které byl zvyklý docházet. Pak se obvykle rozhodujeme (podle průzkumů více než ze tří čtvrtin) podle toho, co slyšíme od přátel, známých nebo kolegů.

Kromě zkušeností z vašeho okolí se také můžete zamyslet a vyhodnotit níže uvedené situace. Ty vám mohou napovědět, jakou zubní ordinaci si vybrat na základě vašich vlastních preferencí, přání a potřeb (pořadí situací je náhodné a neznamená hodnocení):

 • Když přijdete do ordinace poprvé, setkáte se s příjemnou sestrou, která vám krátce představí praxi a ochotně zodpoví případné dotazy. Při opakované návštěvě už vás v ordinaci znají a oslovují vás příjmením.
 • Čekárna působí sympatickým dojmem, časopisy nejsou sbírkou starého papíru – zkrátka vás prostředí čekárny odvádí od ošetření, které vás čeká. Jestliže dříve plná čekárna prozrazovala kvalitu zubaře, pak dnes, kdy praxe fungují na základě objednávání, spíš plná čekárna naznačuje nedostatky v time-managementu. Přesto se vám v každé ordinaci může stát, že navzdory přesně domluvenému termínu musíte půlhodinku nebo i déle čekat a možná vám ani nikdo neřekne, co se právě děje (případy, které naléhavě vyžadují okamžité ošetření nebo se zkomplikovaly, bohužel stále existují, byť jich není mnoho).
 • Před vstupem do ordinace máte možnost si ještě jednou přečistit zuby v hygienickém koutku či vybaveném sociálním zařízení.
 • Zubní lékař vás v pravidelných intervalech důkladně prohlíží a srozumitelným jazykem s vámi mluví o nálezech na zubech a dásních, o způsobu jejich ošetření a možných léčebných alternativách. Aktivně vás vtahuje do rozhovoru a zejména ve větším rozhodování vám dává čas na rozmyšlenou, místo aby se za nesrozumitelného mumlání latinských formulek pouštěl honem do „injekcí“ a vrtání.
 • Lékař se vás snaží zbavit strachu a ošetřuje vás tak, abyste během ošetření co nejméně trpěl/a většími bolestmi. Někdy se to bez bolesti bohužel neobejde, a to zejména v těch případech, kdy přicházíte s akutní bolestí. Je tedy lépe nenechat to dojít tak daleko…
 • Jestliže jste privátní pacient nebo pojištěnec, který s ohledem na malý počet ze zdravotního pojištění hrazených stomatologických výkonů musí doplácet, pak s vámi lékař nebo sestra nejdříve projedná cenový aspekt daného ošetření. Vy sice chcete dobře a v klidu kousat a mít krásný úsměv, ale také se nechcete vzápětí dožít nepříjemného finančního překvapení. Někdy se ale stává, že se teprve v průběhu ošetřování ukáže nutnost provedení jiných či dalších výkonů, což by však mělo být spíše výjimečné a nemělo by to cenu zdvojnásobit.
 • Ať už je to nutné z odborného hlediska nebo je to na vaše vlastní přání, poučí vás zubní lékař podrobně o správné prováděné ústní hygieně nebo vás doporučí k návštěvě dentální hygienistky, která detailně vyšetří krvácivost vašich dásní, provede důkladnou instruktáž a nácvik správné techniky ústní hygieny, doporučí pro vás vhodné pomůcky, nabídne vám individuální profylaxi profesionálním čištěním zubů i další poradenství. Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale své peníze nemůžete investovat lépe…
 • Jestliže se musí vrtat nebo provádět nějaký jiný potenciálně bolestivý výkon, měla by být samozřejmostí znecitlivující injekce. Ošetření v místním znecitlivění je pro vás snesitelnější. Také ošetřující lékař může ve větším klidu, koncentrovaněji a přesněji provádět svou filigránskou práci na maličkém prostoru, když se kvůli strachu či bolesti nevrtíte nebo nesaháte co chvíli po kelímku s vodou, abyste se na chvíli bolesti zbavili.
 • Výplně a zubní náhrady by měly v ústech vydržet několik let, jestliže byly zhotoveny z kvalitního materiálu a byl dodržen technologický postup. To však platí při dokonalé domácí péči o hygienu. V případě problému odborník obvykle velice dobře pozná, jestli šlo o pochybení v práci lékaře nebo jestli jste nevěnovali svým zubům dostatečnou péči. Máte-li pocit špatně vykonané práce nebo jste s provedenou prací vysloveně nespokojeni, promluvte si o tom nejdříve se svým zubařem. Dejte mu možnost, aby to napravil. Je to totiž vaše povinnost předtím, než budete hledat pomoc jinde nebo si stěžovat na stomatologické komoře. Pokud jde skutečně o nedostatek a ne o pouhé potíže s navykáním, jistě váš zubní lékař udělá vše pro to, aby příčinu vašeho problému odstranil a napravil. Při veškeré snad oprávněné kritice si prosím pokaždé vzpomeňte na okolnosti, za kterých byla práce zhotovena. Někdy je i zubní lékař rád, že se mu vůbec podařilo provést výkon s objektivně víceméně uspokojivým výsledkem. Např. když má pacient zvýšený dávivý reflex sklon ke zvracení nebo když se dětský pacient vzpírá ošetření, nedrží otevřená ústa a kouše…
 • Přehnané přísliby mnohaleté záruky by vám měly být podezřelé. Například desetiletá záruka na zhotovenou výplň je neseriózní. Dokonale zhotovená výplň z kvalitního materiálu sice může vydržet velmi dlouhou dobu, ale uvědomte si, v jak vysoce agresivním prostředí se práce zubního lékaře nachází a jakým vlivům je vystavena: mechanické namáhání, teplotní změny, působení stálého vlhka, obrovského množství bakterií, chemikálií – existuje tolik možných vlivů, které (třeba už předem) způsobí, že zubařova práce přijde nazmar, aniž by to on sám mohl nějak ovlivnit. Za podobné sliby buď zaplatíte na samém začátku podstatně vyšší cenu nebo znamenají, že je daný zubař je ve špatné ekonomické situaci a sahá k lecjakým prostředkům, jen aby se vám podíval na zoubek…
 • Úroveň technologického vybavení zubní ordinace může napovídat, zdali zubní lékař drží krok s moderními způsoby léčby...