V České republice je právní úprava stejně jako v jiných případech vůči zaměstnancům relativně vstřícná. Lékařské vyšetření, které není možné provést mimo pracovní dobu, je takzvanou důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec má právo na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu k vyšetření nebo ošetření. Je ovšem důležité, aby zaměstnanec navštívil nejbližší zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu s jeho zdravotní pojišťovnou. Po celou dobu poskytování zdravotní péče (včetně cesty tam a zpět) náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

V případě, ze zaměstnanec trvá na návštěvě lékaře dále od pracoviště nebo bydliště, může zaměstnavatel trvat na náhradě mzdy pouze po takový časový interval, v jakém by trvalo vyšetření ve zdravotnickém zařízení nejbližším bydlišti nebo pracovišti zaměstnance. Tím je samozřejmě myšleno takové zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance a je způsobilé k provedení potřebného vyšetření či ošetření. V praxi se tak většinou v České republice neděje a zaměstnavatel toleruje návštěvy i vzdálenějších zařízení, než je to nejbližší, avšak je dobré znát dobře svoje práva pro případný spor.

Právní úpravy v jiných zemích EU se liší, například v sousedním Německu není možné domluvit si jen tak beze všeho návštěvu u lékaře na termín normální pracovní doby. Zaměstnanec nemůže předpokládat, že by mohl běžně chodit k lékaři v pracovní době. Zaměstnavatel mu za dobu návštěvy lékaře může krátit mzdu, pokud nemůže zaměstnanec prokázat, že jiný termín nebyl možný. To upravuje §616 německého občanského zákoníku (BGB). Německý zaměstnavatel může od zaměstnance vyžadovat předložení lékařem vystaveného potvrzení. Nepředloží-li ho, může být zaměstnancům krácena mzda.

Pozn. redakce: Zubní lékaři také nemohou prodlužovat své ordinační hodiny denně do půlnoci nebo pracovat jen o víkendech, takže jim česká právní úprava vyhovuje. Na druhou stranu: můžeme se pak divit, že je na tom Německo ekonomicky lépe? Není dědictví 40let komunismu u nás stále příliš silné