V prvním článku o dětských zoubcích jsme psali o rozkošném období, kdy nás děťátko oblažuje roztomile bezzubým úsměvem (častěji možná i méně pozitivní grimasou), tedy o období "než vyroste první zoubek". Řekli jsme si také, kdy se první zoubek většinou vyklube, a že by dětský chrup neměl v žádném případě onemocnět. Zmínili jsme se o nejčastější a velmi rozšířené chybě ve stravování malých dětí – pravidelné konzumaci cukru a postrašili jsme se výčtem nejčastějších nemocí dětské ústní dutiny. Pokusili jsme se tím přispět k vymýcení, bohužel stále ještě častého a velmi nebezpečného názoru, že mléčné zuby není třeba čistit, protože stejně vypadnou. Stav mléčného chrupu je totiž naprosto zásadní pro vývoj stálých zubů. Zjednodušeně se dá říci: Když první zuby vypadnou zdravé – druhé zdravé vyrostou! První zuby totiž "drží těm druhým místo", aby bez komplikací vyrostly ve správné pozici, a jsou důležité či spíše nezbytné pro správný vývoj čelistí. Pokud tedy dítě předčasně přijde o mléčný chrup, druhé zuby často rostou se značnými komplikacemi, které vyžadují odbornou léčbu a mnohdy i chirurgický zákrok.

Jak zuby přicházejí na svět

Prořezávání prvních dočasných zubů začíná kolem šestého měsíce po narození dítěte. Kolem třetího roku jsou dočasné zuby již kompletně prořezány. Přibližně ve třech letech má dítě prořezáno 20 dočasných zubů, a to v každé čelisti:
 4 řezáky
 2 špičáky
 4 stoličky

Časový přehled prořezávání dočasných zubů v horní čelisti

Typ zubu Doba prořezávání
První řezáky (jedničky)
Druhé řezáky (dvojky)
Špičáky (trojky)
První stoličky (čtyřky)
Druhé stoličky (pětky)
6 – 8 měsíc
9 měsíc
16 – 20 měsíc
12 – 16 měsíc
20 – 30 měsíc

Časový přehled prořezávání dočasných zubů v dolní čelisti

Typ zubu Doba prořezávání
První řezáky (jedničky)
Druhé řezáky (dvojky)
Špičáky (trojky)
První stoličky (čtyřky)
Druhé stoličky (pětky)
6 měsíc
9 měsíc
16 – 20 měsíc
12 – 16 měsíc
20 – 30 měsíc

Kořeny dočasných zubů se po skončení svého vývoje začínají zkracovat a na jejich místo se postupně tlačí zuby stálé. Když dočasný zub vypadne, má jen krátký nebo žádný kořen. Dočasné zuby se tedy z čelistí uvolňují přirozeně, a to v následujícím pořadí:
Řezáky mezi 5 – 8 rokem
Špičáky mezi 10 – 12 rokem
Stoličky mezi 10 – 12 rokem

Mezi 5 – 13 rokem tedy dítě prochází obdobím "smíšeného chrupu", což je kombinace dočasných a stálých zubů v různém stádiu vývoje.

Jak už jsme řekli v úvodu tohoto článku, zdravé první zuby jsou nesmírně důležité pro zdárný vývoj dítěte – při jejich předčasné ztrátě může mít náš potomek mimo jiné též problémy s osvojením správné výslovnosti své mateřské řeči (nebo i jiných jazyků – pokud ho dáte třeba do "anglické" školky).

Jak čistit dětské zoubky

Už první zoubek vašeho dítěte potřebuje vaši neodkladnou péči. Je důležité, abyste po každém krmení svého potomka očistili jeho zoubky od zbytků jakékoli potravy – třeba i od mateřského mléka. Zpočátku postačí stírání prvních zoubků sterilní gázou nebo vatou. S přibývajícím počtem zubů samozřejmě začneme používat dětský zubní kartáček.
Do tří let věku dítěte musíte čistit jeho zoubky sami, protože v tomto období by si váš potomek zubním kartáčkem nejspíš jen úspěšně vyčistil oko. Jakmile vaše ratolest získá kolem třetího roku svého života dostatečné motorické schopnosti, měli byste jí nekompromisně strčit kartáček do ručičky a učit ji správné technice čištění zubů. Problémem ovšem je, že řada rodičů si pod pojmem "správná technika čištění zubů" stále ještě představuje třicetivteřinové cumlání značně opotřebovaného zubního kartáčku pokrytého notnou dávkou úžasné a takřka inteligentní zubní pasty, která má podle televizní reklamy zcela očistit chrup už jen svou přítomností v ústech. Tento tragický omyl způsobuje, že značná část obyvatelstva přijde vlivem zubního kazu o svůj první zub už kolem třicátého roku života. Zkrátka – nemůžeme své děti naučit něco, co sami neumíme. Proto je pro každého rodiče dobré nejprve konzultovat úroveň vlastní ústní hygieny se zubním lékařem nebo dentální hygienistkou. Naštěstí je doporučeno, aby malé děti začínaly jednoduchými horizontálními pohyby zubního kartáčku (tedy sem - tam napříč chrupem). Na rodičích je, aby nejméně do šesti let dítěte každý den kontrolovali, zda si jejich potomek neopomněl vyčistit zuby ze všech dostupných stran, jestli věnuje ústní hygieně dostatek času a popřípadě mu také pomohli chrup řádně dočistit. Nezapomeňte, že základní pozicí při čištění zubů by měl být mírný předklon. Budete-li si bezděky usnadňovat přístup k ústní dutině svého potomka tím, že mu zakloníte hlavu, můžete mu připravit nepříjemné zážitky s dávivým reflexem.
Ideální je, udělat z čištění zubů naprosto přirozený každodenní rituál, při kterém si ošetřuje chrup celá rodina, protože jak známo – příklady táhnou. Hned jak dítě dobře zvládne zmíněnou základní techniku, měli bychom jeho dovednost rozšířit o tzv. stírání (tedy jednosměrný pohyb kartáčkem od krčku zubů k jejich hraně) a ještě později o krouživé pohyby kartáčkem, což je technika, která se v souvislosti s vývojem stále šetrnějších štětinek u zubních kartáčků opět dostává do popředí. Děti od dvanácti let, pokud mají dobrou motoriku, by měly začít používat také dentální nit či mezizubní kartáčky, s jejichž výběrem by nám měl pomoci zubní lékař, protože mezizubní kartáček nevhodné velikosti může poškozovat dáseň.
Zoubky vašich dětí i jejich orálně hygienické dovednosti by rozhodně měly růst pod pravidelným dohledem zubního lékaře. Dříve v tomto ohledu rodičům pomáhala škola organizováním povinných "celotřídních" návštěv u zubaře. Dnes však bohužel řada rodičů svým ratolestem nedopřeje ani dvě preventivní návštěvy zubního lékaře ročně, které navíc dětem do 18 let hradí pojišťovna – což je vůči naší omladině velmi nezodpovědné!

Zuby by kupovaly jednoduché měkké kartáčky

Volba vhodného zubního kartáčku je velmi důležitá jak u dítěte, tak u dospělého. Při jeho nákupu zapomeňte na samoobsluhy a nechte si poradit od odborníků. Vhodný zubní kartáček vám doporučí či dokonce přímo prodá váš zubní lékař nebo můžete navštívit specializovanou prodejnu - například lékárnu, která má nejlépe samostatný úsek pro zubní hygienu nebo jednu z prodejen "Péče o zuby", které naleznete takřka v každém větším městě.
Možná vás překvapí, že kartáček, který oplývá scenérií různě zastřižených a cikcak položených štětin obklíčených řadou jakýchsi gumových klků, není podle skutečných dentálních odborníků to pravé ořechové pro vaši ústní dutinu. Obecně platí, že zubní kartáček má mít malou pracovní část s velmi měkkými, hustými a rovně střiženými štětinami. Nejlepší kartáčky tedy mimo jiné vypadají zcela obyčejně. Důraz je kladen především na kvalitu štětin, jejichž hustota a jednolitá plocha při rovném zastřižení je předurčující pro dokonalé odstranění zubního plaku. Měkké a přitom však dostatečně pevné štětiny pak umožňují čištění zubů krouživým pohybem, při kterém se štětiny dostávají mírně pod dáseň a čistí i jinak obtížně dostupná místa, aniž by poškodily měkké tkáně kolem zubů. Kartáčků s tvrdými štětinami bychom se měli zcela vyvarovat, protože při jejich používání si můžeme snadno a dlouhodobě poškozovat dásně i zubní sklovinu - zvláště když na kartáček nepřiměřeně tlačíme.
Pro výběr dětského kartáčku i kartáčku pro dospěláky tedy platí stejná kritéria – jen s tím rozdílem, že pro děti samozřejmě volíme malé dětské kartáčky, které se vejdou do jejich roztomilých pusinek.
Dítě by si mělo základní dovednost v čištění zubů osvojit při používání "ručního" kartáčku – používání kartáčku elektrického se u malých dětí nedoporučuje a samo o sobě není zárukou kvalitního čištění chrupu. Případný nástup mechanizace v ústní hygieně vašeho potomka tedy raději odložte přinejmenším na začátek puberty.

Jak je to se zubní pastou?

Tvorbě zubního kazu je prokazatelně možné zabránit jen dokonalým a pravidelným odstraňováním zdroje bakterií zubního kazu, tedy zubního plaku, ze všech ploch každého zubu včetně mezizubních prostor. To lze úspěšně provádět jen důkladným mechanickým očištěním chrupu pomocí zubního kartáčku a mezizubních kartáčků či dentální nitě. Z tohoto hlediska není tedy příliš důležité, zda nějakou zubní pastu vůbec používáte či nikoliv. Správnou techniku čištění zubů nemůže nahradit žádná zubní pasta či ústní voda. Tyto prostředky ústní hygieny však samozřejmě v různé míře obsahují látky, které mají příznivý vliv na náš dech či hojivé a tonizující účinky na naše dásně. Za předpokladu důkladně očištěných zubů od zubního plaku mohou tedy přispět k celkové úrovni naší ústní hygieny.
Významnější úlohu však zubní pasty hrají v oblasti prevence zubního kazu pomocí fluoru. Významem fluoru a také výběrem vhodné zubní pasty pro naše nejmenší se budeme zabývat v příštím vydání našeho časopisu.


Autor: Redakce časopisů StomaTeam a StomaTip, 23.11.2005.