Ošetření dětí s poruchou autistického spektra je většinou velmi časově náročné. Vyžaduje hodně času a energie na přípravné fáze  - konzultaci lékaře s rodiči, pomalé seznamování dítěte s ordinací, často ja pak nutno zajoistit přítomnost stejného ošetřujícího personálu atd. To samozřejmě zvyšuje ekonomickou náročnost, ka vzniká problém jak vyúčtovat takové návštěvy a konzultace zdravotním pojišťovnám. Pokud se neuspěje při snaze získat spolupráci malého pacienta, je nutné ošetření v premedikaci nebo celkové anestezii jak uvádíte ve vašem dotazu. V Praze se ošetření dětí s poruchou autistického spektra věnují na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LFUK a FN Motol. Články na toto téma publikuje MDDr. Simona Jelínková, která by Vám mohla poradit, jak u vašeho syna dále postupovat a na koho se ev. obrátit. Obecně lze zubní lékaře spolupracující s jednotlivými zdravotními pojišťovnami vyhledávat na stránkách České stomatologické komory, na rozdíl od minulostzi však nyní komora u lékařů neuvádí, zdali mají kapacitu pro příjem nových pacientů. To si musí každý pacient ověřit dotazem přímo na konkrétním pracovišti.