Zuby moudrosti, zejména pokud nemají v protějším zubním oblouku tzv. antagonistu, čili protizub, se dnes často odstraňují. Zuby jak správně píšete, neplní v ústech svojí funkci, což je u stoliček na rozdíl od jiných zubů pouze rozmělňování potravy. Málokdy je možné takzvané zuby moudrosti využít pro upevnění můstků v případě, že byste přišel o sedmičky. Pokud vaše osmičky nemají protizub, budou mít tendenci stále růst, povyrostou výše než okolní zuby a v kousací rovině se tak vytvoří jakýsi schůdek. I díky tomu je pak mnohdy velmi obtížné takové zuby čistit a plakem pokryté osmičky tak mohou ohrožovat vznikem zubního kazu i další zuby. To vše jsou důvody pro odstranění zubů moudrosti v situaci, na kterou se ptáte. Definitivní rozhodnutí je však vždy na vašem zubním lékaři a vy s ním pochopitelně můžete nebo nemusíte souhlasit, protože žádný lékařský výkon není možné provést proti vaší vůli.