První dny s novou náhradou

Návyk na snímatelnou náhradu trvá různě dlouho, každý pacient je jinak adaptibilní. Především je nutné naučit se nasazovat a snímat náhradu a to nejlépe dle instrukcí lékaře přímo v ordinaci. Období návyku lze snáze překonat s pomocí fixačních přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Snížení dávivého reflexu je možné pomocí cucání tvrdých bonbónů. Tím lze také částečně eliminovat nepříjemný pocit z nadměrné tvorby slin, která je přirozenou reakcí na přítomnost "cizího tělesa" – náhrady v ústech. Zubní náhrada se také musí udržovat v dokonalé čistotě.

Jaký je správný postup při nasazování a snímání?

Celý postup se učte před zrcadlem, aby se stal automatickým a plně se vžil. Očištěnou a navlhčenou náhradu oběma rukama vložte do úst a stejnoměrným tlakem vpravo i vlevo ji pozvolna dosazujte až ke sliznici. Skousněte a pohyby rtů a tváří se přesvědčte, že se náhrada nachází na správném místě. Není-li tomu tak, postup zopakjte. U částečné náhrady je správné dosazení obtížnější, protože náhradu je třeba správně orientovat vzhledem ke sponám ("háčkům") a zbylým zubům. U náhrad, kde jsou použita jiná zařízení přidržující náhradu v ústech, nacvičte nasazování a snímání pod dohledem lékaře. U horní celkové náhrady je postup při nasazení jednodušší – zvlhčenou náhradu vložte do úst oběma rukama současně, po nasazení skousněte, polkněte, proveďte několik pohybů tvářemi a pomocí jazyka se snažte vysát vzduch zpod náhrady, tzn. ze "štěrbiny" mezi sliznicí a náhradou. U dolní celkové náhrady zatlačte špičkou jazyka na řezací hrany dolních předních zubů, tím napomůžete jejímu lepšímu přilnutí.

Snímání provádějte také oběma rukama tak, že náhradu uvolníte z jejího místa tahem dolů (u horní náhrady) nebo nahoru (u dolní náhrady) za spony. Celkovou náhradu uvolníte nejlépe tak, že při zavřených ústech nafouknete tváře vzduchem. Tím vznikne v ústech přetlak vzduchu, který vnikne i pod náhradu a uvolní ji.

Jak náhradu čistit?

Náhradu i dutinu ústní udržujte v úzkostlivé čistotě! Po každém jídle je vhodné vypláchnout ústa vlažnou vodou. Použití fixačních přípravků omezuje množství jídla, které se jinak dostává pod náhradu. Jednou denně, nejlépe večer omyjte náhradu proudem vody. Pevně lnoucí nečistoty a zbytky jídla je možné opatrně odstranit pomocí měkkého zubního kartáčku. Na čištění náhrady nepoužívejte tvrdý kartáček na ruce ani prostředky na mytí nádobí, které mohou povrch náhrady poškodit. Na poškrábaném povrchu náhrady se pak snadno usazuje mikrobiální povlak. A právě ten je příčinou zánětu dáasní a zubního kazu zbylých zubů (v případě částečných náhrad).
Dobře se osvědčují speciální čistící tablety které se přidávají do sklenice vody, v níž je náhrada ponořená. Tyto prostředky chemicky a mechanicky s pomocí tzv. hydrodynamického účinku odstraňují nečistoty a to i z těch nejmenších záhybů. Antibakteriální přísady ničí škodlivé bakterie zubního plaku a plísně včetně druhu Candida albicans. Brání tak vzniku zánětu dásní a ústní sliznice, zubního kazu zbylých zubů a nepříjemného zápachu z úst.

Náhrada by neměla přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem, horkou vodou, sálavým teplem (topná tělesa, kamna), abrazivními pastami a prášky – to všechno jsou škodliviny, které poškozují pryskyřici, ze které je náhrada zhotovena. Na čištění náhrady používejte jen přípravky určené tento účel.

Jak náhradu nosit?

První týden náhradu neodkládejte a noste ji ve dne i v noci, aby byl návyk na náhradu rychlejší. Samozřejmě přitom nezapomínejte na pravidelné čištění! Později je vhodné náhradu na noc vyndávat (sliznice se musí zregenerovat) a ukládat ji do sklenice s vodou nebo ji ponechat ve speciálním čistícím roztoku. Ráno před nasazením do úst je pak třeba náhradu opláchnout čistou vodou.

Co, jak a kdy jíst?

Rozmělňování potravy je nejobtížnější částí návyku na snímatelnou náhradu. Je třeba si otevřeně přiznat, že náhrada není nikdy totéž, co vlastní zuby. Síla skusu je oproti vlastnímu chrupu přibližně třetinová a způsob žvýkání zcela jiný. Zpočátku je vhodné se stravovat doma. Potrava nemá být příliš tvrdá ani lepivá. Vhodná je upravená rýže, brambory, zelenina, kompoty. V další fázi je vhodné přidat párky, ryby, sekanou, omelety a řadu dalších jídel, které je možné krájet na menší kousky. Později se dá přejít na normální stravu. Menší nakrájené kousky potravy žvýkejte pomalu, opatrně, symetricky pomocí "bočních" zubů na obou stranách náhrady. Problémy při rozmělňování potravy je možné snížit a fázi návyku zkrátit pomocí fixačních krémů.

Dávejte pozor na horké pokrmy a tekutiny – umělé pryskyřičné patro Vás zbavuje citlivosti a mohli byste si tak popálit měkké patro a jícen. Zpočátku nebudete vnímat ani chuť jídla, protože chuťové pohárky jsou zakryty umělým patrem.

Pozor na kašel a kýchání!

Vždy mějte před ústy ruku s kapesníkem, protože prudký proud vydechovaného vzduchu může náhradu uvolnit. Uvolní-li se náhrada při mluvení či jídle: skousněte a při zavřených ústech polkněte. Pravděpodobnost, že se náhrada uvolní lze také snížit aplikací fixačního krému.

Co dělat, když náhrada tlačí?

Nová náhrada může pochopitelně způsobit drobné či větší otlaky vyvolávající bolestivost. Nikdy náhradu sami nepřibrušujte a vždy vyhledejte pomoc lékaře! Důležité je, abyste tlačící náhradu měli v ústech nejméně půl dne před návštěvou lékaře. Jen tak bude možné určit přesně místo, kde náhrada tlačí a to cíleně upravit. Ani uvolněné spony neupravujte sami (snadno se ulomí). Veškeré úpravy a opravy poškozených snímatelných náhrad patří do rukou lékaře a zubního technika.

Hojení otlaků a drobných poranění sliznice je možné urychlit pomocí výplachů z šalvěje, řepíku či heřmánku nebo speciálním roztokem s obsahem chlorhexidinu, který lze zakoupit v lékárně.

Kontroly u zubního lékaře

Nezapomínejte na pravidelné půlroční kontroly u Vašeho zubního lékaře. A to i v případech, že nosíte celkovou náhradu a vlastní zuby již v ústech nemáte. Pouze zubní lékař dokáže včas rozpoznat onemocnění, která mohou postihnout Vaší ústní dutinu.

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann,  www.MujZubar.cz - ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY (10.05.2002)