Pečetění fisur

Pečetění fisur je velmi účinná preventivní metoda prováděná v ordinacích dětských a praktických zubních lékařů.
Pečetění spočívá v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů chemicky (tj.samostatně) nebo světlem tuhnoucí pryskyřicí. Zabrání se tak mechanickému ulpívání zubního plaku a následně vzniku zubního kazu.
Struktura hrbolků, rýh a štěrbin na kousacích ploškách zubů je velmi proměnlivá jak u různých jedinců, tak u jednotlivých zubů.
Na zubech s hlubokými fisurami snáze ulpívá zubní plak, fisury nejsou dobře přístupné lokální fluoridaci a tyto zuby jsou pak zranitelnější a náchylnější ke vzniku zubního kazu.

Pečetění fisur je doporučováno především u prořezávájících se malých a velkých stoliček

  • u pacientů, kteří měli mnohočetné kazy v mléčném chrupu
  • u pacientů, kteří mají v rodinné anamnéze výrazně zvýšenou kazivost
  • u konkrétních zubů jejichž mezihrbolkové rýhy jsou velmi hluboké a těžko čistitelné

Pečetění "šestiletého" moláru

V šestém roce života prořezává do dutiny ústní první stálá stolička.
Jelikož se jedná o šestý zub, zařazuje se v zubním oblouku za poslední pátý dočasný zub. Jeho prořezání tedy nepředchází ztráta zubu dočasného. Rodiče prvňáčků často zaskočí zpráva, že dítě má v ústech stálou stoličku a dokonce zkaženou.
Svoji roli zde hraje i vývoj ochrané sklovinné vrstvy stoliček. Sklovina, která pokrývá hrbolky zubu, dozrává směrem od vrcholů hrbolků k mezihrbolkovým rýhám (fisurám).
V období těsně po prořezání zubů do dutiny ústní, nemusí být sklovina ve fisurách ještě dostatečně mineralizována, proto je vhodné po prořezání prvních stoliček vyhledat zubního lékaře. Zubní lékař zhodnotí, zda není vhodné provést pečetění fisur či jiný typ ošetření.
Pečetění není možné u mnohočetných kazů a u nespolupracujících pacientů s nedostatečnou hygienou.
Pečetění doplňuje ostatní metody prevence zubního kazu jako je správná zubní hygiena, místní fluoridace, celková fluoridace a zdravá výživa.

Výhody a nevýhody

Výhody:

  • velmi jednoduchá a neinvazivní technika, která nemá žádná rizika
  • pečetidlo může být použito i k léčbě počínajících zubních kazů

Nevýhody:

  • komplikací může být po určité době narušení či "vypadnutí" pečetící výplně - v těchto případech je nutné ošetření zopakovat nebo doplnit
  • k vytvoření vazby mezi sklovinou a pečetidlem je užívána stejně jako u zhotovení "bílých" výplní kyselina ortofosforečná, navzdory vytvořené vazbě je mechanická odolnost pečetící výplně omezená a jsou nutné pravidelné preventivní prohlídky

Aplikace pečetidla

1) Izolace zubu gumovou blánou nebo vatovými válečky.
2) Důkladné odstranění zubního plaku abrasivní pastou rotačními nástroji.
3) Naleptání zubní skloviny kyselinou ortofosforečnou.
4) Důkladný výplach leptadla proudem vody.
5) Vysušení zubu.
6) Aplikace pečetidla. Pečetidlo může být chemicky nebo světlem tuhnoucí. U světlem tuhnoucích materiálů následuje ještě osvícení pečetidla halogenovou lampou.
7) Jelikož je zhotovená výplň vystavena obrovským žvýkacím silám, musí být správný skus pečlivě zkontrolován a upraven.
8) Preventivní prohlídka nejpozději za 6 měsíců.

Preventivní výplň

Při léčbě drobných zubních kazů bývá užívána technika tzv. preventivní výplně.
Preventivní výplň je kombinací drobné "bílé" výplně, jíž je ošetřen počínající zubní kaz a "pečetidla", které překrývá tuto výplň a zároveň chrání mezihrbolkové štěrbiny.
I tento druh ošetření předpokládá výbornou hygienu a pravidelné návštěvy zubního lékaře.

Autor: MUDr. Jana Madunická, DENT ART s.r.o., Revoluční 13, Šestajovice (07.03.2007)