Ovlivňují ambulantní výkony prováděné v místní anestezii schopnost řízení motorového vozidla? V České republice se tato problematika příliš neřeší. Níže uvedené informace a doporučení proto vycházejí ze zvyklostí zemí EU, zejména pak sousedního Německa.

Mnoho zubních ošetření se provádí v místním znecitlivění („s injekcí“). Z právního hlediska nepanuje v EU obecná shoda, jaký vliv má znecitlivující injekce na schopnost řízení motorového vozidla. Někteří odborníci varují, že místní anestézie používaná při zubařských ošetřeních a jiných drobných ambulantních výkonech, může snížit schopnost řídit motorové vozidlo. Doporučují proto, aby řidič po menších ambulantních výkonech provedených v místním znecitlivění, usedl za volant až po 24 hodinách… Jiní odborníci naopak říkají, že při těchto lékařských zákrocích nenastává ŽÁDNÉ negativní ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla.

Látky obsažené ve znecitlivující injekci nepůsobí na rozdíl od alkoholu a jiných omamujících drog nijak euforizačně - a nevyvolávají onen známý efekt sebepřeceňování.

Faktem ale také je, někteří citlivější lidé mohou být po zubním ošetření provedeném v v místním znecitlivění duševně rozrušení. V takovém případě se doporučuje dodržet výše zmíněnou 24hodinovou lhůtu, ačkoli pro ni nejsou žádné vědecké důkazy. Soudy také v případě způsobení dopravní nehody neuznávají jako omluvu argument „dostal jsem injekci u zubaře“.

V každém případě se doporučuje nesedat za volant hned po opuštění zubního křesla, ale počkat 20-30 minut v čekárně nebo se před odjezdem chvíli projít.
Pokud jde o běžný výkon jakým je např. zhotovení zubní výplně nebo korunky, pak u zdravého pacienta většinou nemůže dojít k podstatnému snížení schopnosti řízení.
Po větších, zejména chirurgických výkonech typu extrakce více zubů, zubů moudrosti, umístění implantátu a pod. byste se raději měli řízení auta vzdát a zajistit si dopravu domů v doprovodu. V takových případech člověk obvykle není schopen bezpečně řídit.

Další otázkou, která dosud není dořešena je snížení schopnosti řízení vlivem stresu na cestě k zubnímu lékaři. Je pochopitelné, že úzkostné očekávání (byť třeba jen podprahové) často silně omezuje schopnost soustředění. Řidič pak nemusí mít takovou jistotu v řízení jako jindy. Stejně tak tomu ale je v jiných stresujících životních situacích…