Paprsky používané k vytvrzování plomb mohou podle výzkumu Medical College of Georgia rovněž zpomalovat růst nádorů.
Záření v modrofialové části spektra o vlnové délce 465nm produkuje volné radikály, jež působí jako katalyzátory polymerizace pryskyřic v materiálech, které se používají v zubním lékařství pro zhotovení tzv. bílých výplní - fotokompozit. Nádorové buňky v ústech jsou naopak volnými radikály poškozovány, je zpomalován jejich růst nebo přímo umírají, čímž se zpomaluje zvětšování karcinomu.
Skupina výzkumníků pod vedením doktora Patela zkoumala účinek modrofialového záření na deseti myších postižených nádorem. Polovina byla po dobu 12 dnů v řadě na 90 sekund vystavena modrofialovému světlu. Nádory potom byly vyjmuty a rozděleny na dvě části. Z poloviny byly vytvořeny řezy pro histologickou analýzu, z druhé poloviny byly po zmrazení získány bílkovinné extrakty. Počet apoptických buněk v karcinomech se podle testů zvýšil o 10 %. Zmrazené bílkovinné extrakty rovněž ukázaly 80% snížení růstu buněk u karcinomů myší vystavených světlu. Oba tyto faktory vedly k zastavení růstu nádorů. Další člen týmu, dr. Lewis, soudí, že léčba využívající modrého světla u velmi raných fází nádorů zvýší podíl apoptických buněk a zabrání tomu, aby nádory vůbec dosáhly měřitelných rozměrů. Velmi pozitivní je podle Lewise i to, že záření zřejmě nepůsobí na zdravé buňky. "V budoucnu by se modré světlo mohlo stát pomocnou léčbou při terapii rakoviny. Bylo by tak možné nasazovat nižší dávky chemoterapeutik," domnívá se odborník.
 
Zdroj: ScienceDaily