Pro celou dobu léčby se musí pacienti obrnit trpělivostí, protože léčba není nikdy tak rychlá a jednoduchá, jak by si přáli. Cílem celé léčby je zastavit postup destrukce parodontu. Je potřeba si uvědomit, že největší díl práce musí opravdu udělat pacient sám!

Jak se parodontitida léčí?

Léčba diagnostikované parodontitidy je dlouhodobá. Základní ošetření jehož cílem je stabilizace hygienických návyků a zastavení postupující destrukce parodontu, je proces trvající několik měsíců. Skládá se z opakovaných návštěv dentální hygienistky a kontrol u lékaře.
Základním léčebným opatřením je redukce množství zubního plaku v ústní dutině. Nastolení dokonalé ústní hygieny je základním protizánětlivým a protiinfekčním opatřením. Bez ní není žádná naděje na léčebný úspěch.
Léčba parodontitidy se skládá z několika fází:

1) Hygienická fáze

Nejdříve je naprosto nutné zajistit trvalou a dokonale prováděnou ústní hygienu. Perfektní hygiena je pracná, ale naprosto nutná. Dentální hygienistka proto provede úvodní vyšetření, vybere správnou techniku čištění zubů a mezizubních prostor vhodnou pro konkrétního pacienta, vybere vhodné pomůcky dentální hygieny a naučí pacienta tyto pomůcky správným způsobem používat. V této fázi se také dokonale odstraní zubní kámen. K odstranění zubního kamene se používají tradičních ruční nástroje zpravidla v kombinaci s ultrazvukovým odstraňovačem zubního kamene. V ordinaci dentální hygienistky zahrnuje tato fáze zpravidla 3 návštěvy.

Současně zubní lékař odstraní zuby, které již není možné zachránit a eliminuje všechny další faktory, které mechanicky poškozují dásně, tzn. vymění se staré a nevyhovující výplně nebo korunky, odstraní hrany zubních náhrad atd.. Pochopitelně je nutno ošetřit všechny nalezené zubní kazy, v nichž se drží bakterie.
Odstranění příčin zánětu je vhodné podpořit i léčbou vnějších příznaků. Zánětlivě prosáklé, masivně krvácející dásně pomůže pomoci zklidnit vhodné složení zubní pasty a léčivé ústní vody.
V této fázi je také nutné provést vyrovnání skusu – vyloučení přetěžování některých úseků chrupu.

2) Fáze konzervativního ošetření parodontu

Konzervativní ošetření parodontu zahrnuje vyčištění a ohlazení povrchu kořene pod okrajem dásně a následné přihojení poškozené dásně k zubu.
To se provádí buď tradičními technikami pomocí speciálních ručních nástrojů – kyret nebo s pomocí moderních ultrazvukových a laserových technologií. Klasickou kyretáž nebo deep scaling provádí většinou dentální hygienistka nebo lékař-parodontolog. Ošetření je časově náročnější a většinou se provádí ve dvou návštěvách, mezi kterými by nemělo uplynout 48 hodin (lépe 24 hodin). Při delším intervalu dochází k reinfekci dříve ošetřených míst. Ošetření se provádí v místní anestezii, po jejímž odeznění se může projevit citlivost ošetřených zubů a dásní. Ta většinou do druhého dne mizí. Vzniklou citlivost může pacient tlumit pomocí analgetik (Aulin, Ibalgin, Ataralgin apod.).
V současné době rozvoje nových technologií je možné toto ošetření zajistit v nedávné době vyvinutým ultrazvukovým systémem Vector. Vector eliminuje bakterie způsobující onemocnění, stejně jako plak, konkrementy a endotoxiny. Používá různé tvary nástrojů z rozličných materiálů a suspenze s leštícím a brusným účinkem. Speciálními koncovkami se šetrně čistí citlivé kořeny zubů. A to jemně bez nutnosti mechanického škrábání a broušení povrchu kořenů jako je tomu při použití klasických ručních nástrojů. Ošetření Vectorem je příjemnější a je proto pacienty lépe snášeno.
V budoucnu se bude i zde zřejmě prosazovat využití laseru, který je na rozdíl od kyret, schopen ošetřit i měkké tkáně a spodní část parodontálních chobotů. Jeho použití v budoucnosti podstatně zlepší hojení tkání, zvýší likvidaci infekce a sniží potřebu chirurgické léčby parodontitidy.

3) Fáze hojení ošetřených tkání

V této fázi, která trvá přibližně 2-3 měsíce pacient provádí co nejdokonalejší ústní hygienu technikou, kterou ho naučila dentální hygienistka. Tato fáze je zakončena kontrolním parodontologickým vyšetřením, při kterém jsou proměřeny hloubky parodontálních chobotů, stanoveny parodontologické indexy a zhodnocen stav zhojení parodontálních tkání. Výsledek vyšetření rozhodne o dalším postupu léčby. Skupina pacientů, u kterých je parodont po předchozím konzervativním ošetření zhojen a zároveň je jejich každodenně prováděná ústní hygiena na dobré úrovni, jsou zařazeni do tzv. recall systému, tedy fáze fáze podpůrné a udržovací léčby.
Druhou skupinu tvoří pacienti, jejichž domácí péče o chrup je na dobré úrovni a přesto parodont není zcela zhojen. Ti jsou většinou určeni k chirurgické fázi léčby prováděné specialisty v oboru parodontologie.
A poslední skupina je složena z pacientů, jejichž parodont není dostatečně zhojen a zároveň jejich domácí péče o chrup a úroveň ústní hygieny není uspokojivá. Tzn. přichází s nánosy zubního plaku a kamene, s krvácejícími dásněmi nebo dokonce s hnisajícími defekty. Tito pacienti jsou zařazeni zpět na začátek do hygienické fáze.

4) Chirurgická fáze léčby parodontitidy

Pro chirurgický způsob léčby parodonitidy u specialistů v oboru parodontologie jsou vhodní pouze ti pacienti u kterých po konzervativním ošetření parodontu došlo k určitému zlepšení, ale nedošlo vyřešení problému. Základní podmínkou je dokonale prováděná ústní hygiena. Pomocí operačních postupů se eliminují zbylé parodontální choboty. Upravuje se kostní tkáň poškozená zánětem. Obnovují se anatomické poměry na parodontálních tkáních tak, aby tyto tkáně mohly plně obnovit svou funkci. Moderní chirurgické postupy umožňují nahradit poškozené tkáně závěsného aparátu pomocí řízené tkáňové regenerace. A to často i u zubů, které byly před několika málo lety jednoznačně určeny k extrakci. K tomu se používají tzv. biomateriály buď heterogenního původu (např. z hovězí chrupavky) nebo alloplastického původu (na bázi vápenatých minerálů). Po umístění takovéhoto materiálu do parodontálního kostního defektu a sešití měkké tkáně dojde v průběhu 6–9 měsíců k postupnému vstřebávání tohoto materiálu organismem a k jeho nahrazení nově vytvářenou kostní tkání. Tímto způsobem lze řešit i velmi pokročilou ztrátu kostní tkáně a udržet tak ve funkci řadu zubů určených ještě nedávno k odstranění. Samozřejmě tento způsob ošetření není zcela univerzální a jeho vhodnost pro konkrétního pacienta je třeba pečlivě zvážit vždy po dokonalém klinickém a rentgenovém vyšetření. Obecnou nevýhodou chirurgických postupů ošetření parodontitidy je úbytek měkkých tkání parodontu - tedy stav, kdy dochází k ústupu dásní a obnažení krčků zubů. Nelze tomu žádným způsobem zabránit, pouze výkony řízené tkáňové regenerace jsou schopny do jisté míry tento jev omezit. Po provedeném chirurgickém výkonu nebo i několika výkonech následuje opět fáze hojení. U řízené tkáňové regenerace trvá tato fáze přibližně 9 měsíců, u ostatních operací zpravidla 3 měsíce. Pak následuje vybělení zubů /pokud má o to pacient zájem/ a opět kontrolní vyšetření stavu parodontu a to znovu pacienty rozdělí. Ti, kteří už nepotřebují žádné jiné ošetření, jsou zařazeni do fáze udržovací a podpůrné léčby. Pacienti, kteří potřebují další ošetření, jsou zařazeni do fáze rekonstrukce chrupu.

5) Rekonstrukční fáze

Cílem rekonstrukční fáze je obnovení funkce chrupu a estetiky. Zhotovují se korunky, můstky, event. se provádí i ortodontické ošetření (rovnání zubů), zavádí se implantáty nebo se zhotovují silikonové gingivální epitézy (umělá náhrada dásní, které po léčbě ustoupily).
 

6) Recall - fáze udržovací a podpůrné léčby

Cílem recallu je udržení dosaženého stavu parodontu, zabránění dalšímu postupu nemoci tak, aby chrup pacienta vydržel ve funkčním stavu po co možná nejdelší dobu. Základní podmínkou úspěchu v této fázi léčby je zase naprosto dokonalá domácí péče. Tato fáze trvá po celou dobu, po kterou si pacient přeje udržet vlastní zuby v dobrém stavu. Skládá se z opakovaných kontrolních vyšetření v intervalu 3–6 měsíců a ošetření u dentální hygienistky a zubního lékaře. Během opakovaných návštěv se sleduje stav ústní hygieny a parodontu, postup onemocnění, provádí se hloubkové čištění měkkých povlaků a odstraňování zubního kamene, které se i přes dokonalou hygienu v ústech vždy tvoří. A to nejvíce na místech obtížně přístupných čištění zubů - na místech se stěsnáním zubů, v okolí a pod protetickými pracemi, okolí implantátů a ústí slinných žláz.

Závěr

Léčba parodontitidy je dlouhodobý a složitý proces, při kterém hraje zcela zásadní roli sám pacient – jeho schopnost dokonale provádět hygienu dutiny ústní a spolupracovat při léčbě (vč. omezení či zanechání kouření). Právě pacient sám se rozhodující mírou podílí na (ne)úspěšnosti léčby. Úkolem lékaře a dentální hygienistky je provést pacienta úskalím této léčby a svými přístupem, zákroky a výkony vytvořit podmínky pro dobrou domácí péči. Hodnocení výsledků úspěšnosti léčby vychází z klinických a rentgenových vyšetření.
 
Za úspěch léčby se považuje tzv. stabilizovaný stav. To znamená, že níže uvedené nálezy byly zjištěny opakovaně v průběhu více kontrolních vyšetření:
  • hloubka sondovaných parodontálních chobotů by neměla převyšovat 3mm
  • po sondování by se neměly projevit známky krvácení
  • zuby jsou ve funkčním stavu a v přijatelné estetice
  • pacient je schopen udržovat dokonalou ústní hygienu
  • rentgenové vyšetření opakovaně v intervalu minimálně 2 let neprokazuje progresivní ztrátu kostní tkáně

Pro celou dobu léčby se musí pacienti obrnit trpělivostí, protože léčba není nikdy tak rychlá a jednoduchá, jak by si přáli. Cílem celé léčby je zastavit postup destrukce parodontu a odstranění jejích následků. Je potřeba si uvědomit, že největší díl práce musí opravdu udělat pacient sám! I ve fázi recallu jsou vhodné častější návštěvy a kontroly u stomatologa a dentální hygienistky než v půlročním intervalu.

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann www.MujZubar.cz - ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY