Kazy na bočních stranách zubů v tzv. mezizubních prostorech vznikají relativně často a zejména proto, že ještě dnes zdaleka ne všichni používají mezizubní kartáčky. Pro včasné zjištění těchto typů kazů nestačí pouhé vyšetření pomocí zubního zrcátka a pátradla, ale je nutné udělat speciální RTG vyšetření, tzv. „bite wingové“ snímky. Pokud pacienti pravidelně docházejí na preventivní prohlídky na pracoviště, které tyto snímky dle úrovně ústní hygieny pacienta v intervalu 12-24 měsíců  zhotovuje, lze tyto kazy zjistit včas. Mnohdy jsou však tyto kazy diagnostikovány až jako pokročilé, kdy již je v důsledku rozsáhlého kazu nevratně poškozen zubní nerv. To ovšem nemusí být patrné při ošetření kazu, ale až po odstranění kazem zasažených tkání a odeznění anestezie tak, jak tomu pravděpodobně bylo i u vás. Následně je skutečně nutné udělat tzv. endodontické ošetření, při kterém se ze zubu odstraní poškozený nerv, kanálky zubu se vyčistí a zaplní speciálním materiálem tak, aby zub mohl v ústech dále zůstat a nevznikly další zdravotní problémy. Seriózně a kvalitně provedené endodontické ošetření je poměrně náročný stomatologický výkon, zejména u vícekořenových zubů. Kromě erudice, zkušeností a nemalého času (mnohdy jde o hodiny práce a více návštěv), je pro něj potřeba speciálního vybavení nástroji, přístroji a materiály. Na kvalitní endodontické ošetření tak zdravotní pojištění nestačí. Cena se dnes dle typu zubu a vybavení pracoviště pohybuje v řádu tisíců korun. Zde je nutno poznamenat, že samotný vznik zubního kazu je způsoben výhradně nedostatečným čištěním daného místa a že prevence v podobě pravidelného čištění mezizubí pomocí ústních sprch a hlavně mezizubních kartáčků vyjde zcela jistě mnohem levněji. Se správným výběrem a použitím pomůcek pro mezizubní hygienu pomůže dentální hygienistka a  při pravidelné roční preventivní prohlídce, jejíž součástí je i RTG snímkování, lze tyto zákeřné kazy odhalit a opravit včas. Dříve než dojde k nutnosti ošetřit i kanálky.