Pokud se vám stane, že k zubnímu lékaři zapomenete v termínu, na který jste objednáni, přijít, řekněte to sestře nebo lékaři otevřeně. Nevymýšlejte si všelijaké naivní výmluvy. V každé ordinaci již dobře znají ty pohádky o náhlých onemocněních - „chřipce“, teplotě, nachlazení, autech, která nešlo nastartovat, tramvajích, které nejezdily a pod.. Pokud jde o výjimečné zmeškáni termínu, většinou se setkáte s porozuměním. Pokud ovšem patříte k těm, kteří chodí často pozdě a občas nepřijdou na smluvený termín vůbec, pak se nemůžete divit, že po vás před dalším ošetřením bude zubní lékař požadovat finanční náhradu za ztracený čas, ve kterém mohl ošetřit jiného pacienta, který na svůj termín čeká někdy i několik týdnů.

Čas v zubní ordinaci je totiž relativně velmi drahý vzhledem k vysokým režijním nákladům. Výčet toho, co je tvoří není malý: mzdové náklady, nájem, elektrická energie, topení, voda, odvoz odpadu (komunálního + nebezpečného + biologického), povinné pojištění praxe, pojištění technologií, členské příspěvky stomatologické komoře, platby za servis, údržbu a opravy přístrojů, odpisy zařízení, tvorba rezerv na pořízení nových technologií, poplatky za ověřování účinnosti sterilizátorů a bezpečnosti rtg přístrojů, náklady na vzdělávání (kursy, školení, odborná literatura), poplatky za software, ve kterém se vede zdravotní dokumentace, pravidelné elektro a další revize, telefonní poplatky, praní prádla atd..
V případech, kdy se v dohodnutých termínech nedostavujete pravidelně, je pochopitelně potřeba počítat s tím, že ochota zubního lékaře vás dále ošetřovat, výrazně poklesne.

Jestliže je jisté, že se v termínu, na který jste objednáni, nebudete moci dostavit, omluvte se a přeobjednejte (telefon, e-mail…) alespoň dva pracovní dny předem. Vyhnete se tak zcela zbytečným nedorozuměním a sporům. Lhůta dvou pracovních dnů je dostatečně dlouhá na to, aby se dal na váš termín objednat či přesunout jiný pacient, který na termín ošetření čeká. .

Poznámka: Neuspokojivý stav justice a nedostatečná legislativa je v ČR všeobecně známým problémem a úhrada zmeškané návštěvy u zubního lékaře je v ČR z právního hlediska věcí dohody a dobré vůle. V zemích EU (např. Německo) je ale domluva termínu z právního hlediska chápána jako uzavření smlouvy se zubním lékařem jako firmou. Zubní lékař je tedy oprávněn, jak potvrzuje řada německých soudních rozhodnutí, vyúčtovat a vymáhat na pacientovi prokazatelné ekonomické škody, které utrpěl tím, že pacient smlouvu porušil. Takové řešení je vysoce nepříjemné pro obě strany, vždyť cílem každého lékaře jsou spokojení pacienti a každý zubař raději pečuje o vaše zuby, než aby se účastnil soudních jednání.