V České republice pracují zubní lékaři s titulem MUDr. (ukončili studium do roku 2004) nebo MDDr. (ukončili studium zubního lékařství v roce 2005 a následujících). Všichni zubní lékaři jsou povinně členy České stomatologické komory (ČSK), která stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře. V evidenci stomatologické komory je v současné době přibližně 8.000 členů, část členů tvoří důchodci a lékařky na mateřské dovolené, takže aktivně v ČR působí přibližně 5.500 zubních lékařů.

Praktičtí zubní lékaři (PZL) na základě svého odborného vzdělání provádějí dle svého zaměření nejširší spektrum výkonů zahrnující preventivní péči - prohlídky chrupu odstranění zubního kamene, fluoridace a pečetění fisur, výkony záchovné stomatologie - zhotovení výplní z klasických i moderních materiálů ve všech úsecích chrupu, inlejí, onlejí, endodontické ošetření, tzn. léčení onemocnění zubní dřeně kořenovou výplní, akutní ošetření bolestivých stavů, domácí i ordinační bělení zubů, protetické ošetření – zhotovení korunek, můstků, snímatelných náhrad částečných i celkových, menší chirurgické výkony typu extrakcí zubů, resekcí kořenových hrotů a pod. a někteří se věnují také implantologii.

Stomatochirurgové se pak věnují složitějším a větším chirurgickým výkonům typu operací zubů moudrosti, komplikovaným extrakcím, úpravám kosti a měkkých tkání před zhotovením náhrad a před umístěním implantátů, operacím nádorů, léčbě úrazů v oblasti hlavy a pokročilých kolemčelistních zánětů.

Parodontologové léčí složité a v ordinaci praktického zubního lékaře těžce léčitelné agresivní formy onemocnění dásní a parodontu. Často jsou také odborníky na onemocnění sliznic, s jejichž léčbou nemají praktičtí zubní lékaři tolik zkušeností.

Odborníci v oboru ortodoncie se zabývají diagnostikou, sledováním a léčbou vad postavení čelistí a jednotlivých zubů pomocí snímací i fixní ortodontických aparátů (lidově rovnátek)

Pedostomatologové se věnují ošetřování dětí, často se však dnes spolupracujícím dětským pacientům věnují praktičtí zubní lékaři. A naopak pedostomatologové většinou rádi ošetří i dospělé pacienty.
Pokud je zapotřebí použít speciálních léčebných metod, na které není váš praktický zubní lékař specializován, dám vám doporučení k příslušnému specialistovi, se kterým spolupracuje. Tito specialisté jsou většinou orientováni pouze na specifické spektrum výkonů a tak se po ošetření u specialisty pacienti obvykle vrací ke svému ošetřujícímu praktickému zubnímu lékaři.

O vedení databází zubních ordinací se snaží také různé webové portály dříve i ZUBY.cz. Dosáhnout však absolutní aktuálnosti a úplnosti seznamu lékařů je ale relativně obtížné. Aktuální seznam všech praktických zubních lékařů i lékařů-specialistů vede Česká stomatologická komora a je dostupný na jejích internetových stránkách zde: Seznam zubních lékařů vedený Českou stomatologickou komorou