Stomatologové a zubní technici mají k dispozici stále dokonalejší prostředky k náhradě ztracených zubů. Různé zubní protézy neboli náhrady jsou dnes pro milióny lidí řešením jejich problémů s neúplným chrupem - tzn. problémů s rozmělněním potravy, vzhledem, mluvením a společenskými aktivitami. Ani sebedokonalejší zubní náhrada však nemůže plnohodnotně zastoupit přirozené zuby a to zvláště v případě značné nebo úplné ztráty chrupu.

Co můžeme očekávat od zubní náhrady

Úplná ztráta chrupu se většinou řeší tzv. celkovou snímatelnou zubní náhradou, která je tvořena z pryskyřičných zubů a individuálně zhotoveného pryskyřičného těla (pryskyřice = speciální plast). Do těla protézy jsou z jedné strany vsazeny umělé zuby a druhá strana kopíruje tvar dásní a patra. Při správném nasazení těla se díky jeho tvaru vytvoří podtlak, který protézu k dásním a patru "přisaje". Tento způsob uchycení umělých zubů se samozřejmě s pevností a funkcí přirozeného chrupu nedá srovnat. Úspěšné užívání celkové náhrady tudíž vyžaduje nové návyky při kousání i mluvení.

Co raději implantát zdarma? Zapojte se do soutěže KORUNKY a vyhrajte jeden. To chci

Nošení nové zubní náhrady může zpočátku vyvolávat nepříjemné pocity a zvyknout si na ni trvá zpravidla několik týdnů. Často se objevuje přecitlivělost a podráždění sliznice, nadměrná tvorba slin a občas také dávivý reflex. To jsou však přirozené reakce na přítomnost "cizího tělesa" v ústech, které za určitou dobu vymizí.

Mnohdy i kvalitní náhrada drží (zvláště zpočátku) v ústech méně, než bychom potřebovali. Může nastat situace, že se váš umělý chrup pohne, když se zasmějete, zakašlete nebo kýchnete. Na původní místo jej většinou vrátíte tím, že naprázdno polknete nebo mírně skousnete. Svaly obličeje, jazyka a měkké tkáně v ústech se tvaru náhrady časem přizpůsobí a pomohou udržet umělý chrup ve správné poloze.

Správná výslovnost různých hlásek může být s novou zubní protézou obtížná. Trocha cviku však tento problém rychle odstraní.

Pryskyřičné tělo protézy překrývá chuťové buňky na patře. Zpočátku je tedy utlumena citlivost na chuť jídla, což se však postupně zlepší.

Čas a trpělivost, kterou vynaložíte na "zvládnutí" své nové zubní protézy, vám přinese výrazné zkvalitnění mnohých aspektů vašeho života.

Praktické rady pro pohodlné a bezpečné užívání snímatelné zubní náhrady

  • V prvních dnech je doporučeno nosit umělý chrup co nejčastěji – podle možností nepřetržitě (tzn. také v noci) a vyjímat jej z úst jen při čistění. Tímto způsobem si na nový chrup zvyknete nejrychleji. Později je vhodné náhradu na noc vyndávat z úst, aby se sliznice mohla zregenerovat.
  • Zpočátku používání zubní protézy dávejte přednost měkké, nadrobno rozkrájené potravě. Při kousání dbejte na rovnoměrné zatížení obou stran náhrady, aby nedošlo k jejímu vychýlení, což může způsobit poranění dásně.
  • Počáteční problémy s dávivým reflexem můžete potlačit cucáním tvrdých bonbonů, čímž lze také zmírnit nepříjemný pocit z nadměrné tvorby slin.
  • Mluvení s novou protézou nacvičujte před zrcadlem. Správnou výslovnost si rychle osvojíte čtením nahlas.
  • Předtím, než začnete mluvit nebo jíst, polkněte naprázdno, aby se váš umělý chrup dostal do optimální polohy a byl připraven k použití.
  • Dávejte pozor na horké pokrmy a tekutiny. Umělé pryskyřičné patro snižuje citlivost ústní dutiny a snadno tak dojde k popálení měkkých tkání v ústech a jícnu.
  • Nesnažte se svůj umělý chrup sami opravovat ani vylepšovat! Veškeré problémy spojené s užíváním zubní náhrady konzultujte se svým zubním lékařem. I v případě, že žádné problémy nemáte, nechte si svůj umělý chrup jednou až dvakrát ročně lékařem zkontrolovat.
  • Stabilitu a uživatelské vlastnosti celkové snímatelné náhrady můžete značně zlepšit pomocí speciálního fixačního krému.

Fixační krém na zubní protézu – úsměv bez obav

Fixační krém se nanáší na očištěnou a suchou zubní náhradu, respektive na tu její plochu, která je v kontaktu s dásněmi a patrem. Vyplňuje prostor a zahlazuje případné spáry mezi sliznicí a umělým chrupem.

Je nutné zdůraznit, že fixační krém se nehodí na korekci značně opotřebených nebo špatně doléhajících zubních náhrad. Závažné nedostatky vašeho umělého chrupu odstraní jen stomatolog nebo zubní technik. Naproti tomu však může fixační krém výrazně zlepšit doléhavost a sílu skusu i u vysoce kvalitních a dobře přiléhavých protéz.

Při užívání fixačního krému se vždy řiďte návodem výrobce.

Péče o umělý chrup a ústní hygiena

Při vyschnutí materiálu, ze kterého je snímatelná zubní náhrada zhotovena, hrozí jeho deformace. Z tohoto důvodu vložte náhradu vždy po jejím vyjmutí z úst do čisté vody nebo vhodného čistícího roztoku.

Stejně jako vlastní zuby, tak i zubní náhradu je nutno udržovat v naprosté čistotě: Po každém jídle si vypláchněte ústa vlažnou vodou. Alespoň jednou denně, nejlépe večer, omyjte náhradu proudem vody a vlhkým měkkým kartáčkem z ní odstraňte vytvořený plak a zbytky jídla. Na čištění náhrady nepoužívejte tvrdý kartáček ani jiné abrazivní či chemické prostředky, které mohou povrch náhrady poškodit. Na poškrábaném povrchu náhrady se snadno usazuje mikrobiální povlak, který je mj. příčinou zánětů a různých chorob dutiny ústní.

Je také doporučeno pravidelně čistit patro, dásně a jazyk měkkým zubním kartáčkem, čímž odstraňujeme plak a zlepšujeme prokrvení sliznice.

Na čištění náhrady používejte jen přípravky vhodné pro tento účel! Mechanicky náhradu očistíme měkkým kartáčkem. Pro důkladnou dezinfekci a stoprocentní hygienickou čistotu zubní náhrady je vhodné pravidelně používat speciální čistící tablety rozpuštěné ve vodě.

Čistící tablety na zubní protézu – dech zdravých úst

Čistící tablety se přidávají do sklenice vody, v níž je (nejlépe přes noc) ponořena zubní náhrada, kterou je nutno nejprve mechanicky očistit.

Pro dosažení optimálního hygienického výsledku se doporučuje použít tabletu každý den.

Při používání čistících tablet se vždy řiďte návodem výrobce.

Na závěr jedna skutečná a poněkud tragikomická příhoda z doby, kdy v naší zemi ještě neexistoval žádný fixační krém na zubní protézy:

Jedna vynalézavá paní se svému zubnímu lékaři pochlubila zlepšovákem: "Na vypodložení protézy používám tenkej plátek šunky, kterej se perfektně přilepí na patro a protéza drží jak ulitá. Nejlepší je, když je ta šunka pěkně uleželá." Když se nebohý lékař naklonil nad otevřená ústa své pacientky, zasáhl jej tak intenzivní čichový vjem, že nebylo pochyb – ta paní si rozhodně nedělala legraci...

Ztráta chrupu je ve své podstatě závažným onemocněním, které velmi působí na psychiku postiženého. Zoufalé pokusy mnohých pacientů jakkoliv upevnit totální zubní protézu v ústech jsou proto zcela pochopitelné. Fixační krém se tedy v této souvislosti může stát přímo "balzámem na duši".

Autor: David Mondok, redakce časopisů Stomateam a Stomatip (2007)

Hodnocení lékaře

Fixační prostředky mají v ošetření celkovou snímatelnou náhradou své místo. Jak je však podotknuto v článku – fixační krém (nebo také fixační podložky) nesmí sloužit k zakrytí nedostatků zubní náhrady, tedy jejího špatného zhotovení nebo postupné ztráty funkčnosti.

Musíme si uvědomit, že i sebedokonaleji zhotovená protéza je pro naše ústa nepřirozeným cizím předmětem, na který si musíme zvyknout, a který bude v určitých ohledech stále způsobovat jisté nepohodlí a obtíže. Povrch protézy je tvrdý a neměnný (jinak by ani nevznikal při jejím nasazení potřebný podtlak), kdežto dásně a patro jsou měkké a pulzující, jako ostatně každá živá tkáň. Objem a tvar sliznic podléhá neustálým drobným změnám – mění se během dne, souvisejí s různým prokrvení organizmu i změnami celkové tělesné kondice, např. při virovém či jiném onemocnění apod. Protéza se těmto aktuálním změnám však samozřejmě nemůže přizpůsobovat, proto při jejím nošení vznikají různé otlaky či odřeniny a mění se také držení protézy. Podle dispozic pacienta je pak větší či menší diskomfort z výše uvedených důvodů při nošení náhrady v podstatě nevyhnutelný. Zde mohou pomoci právě fixační prostředky, které kompenzují drobné změny tvaru protézního lože, chrání sliznici před drobným poraněním a zvyšují i přilnavost náhrady. U některých pacientů s problematickým protézním ložem (přecitlivělé sliznice, nízké dásňové výběžky, malý rozsah protézního lože apod.) mohou fixační prostředky výrazně přispět k lepší retenci a celkové nositelnosti a funkčnosti i dobře zhotovené náhrady.

Čistícími prostředky na zubní protézy lze odstranit i nečistoty uvízlé v mikroskopicky porézním povrchu protézy. Hromadění těchto nečistot umožňuje množení škodlivých bakterií - v důsledku jejich působení se začnou objevovat záněty sliznice, které jsou nejen nepříjemné a bolestivé, ale samozřejmě také zhoršují nebo znemožňují nošení protézy. Používání čistících dezinfekčních prostředků je tedy vedle důkladné mechanické očisty kartáčkem pro hygienickou údržbu náhrady velmi vhodné.

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D