I. Endodoncie - úvod

I. Endodoncie - úvod

Pod pojmem endodoncie či endodontické ošetření rozumíme ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu. Provádí se při nevratných poškozeních zubní dřeně a při zánětech v okolí hrotu zubu...


II. Onemocnění zubní dřeně

II. Onemocnění zubní dřeně

Onemocnění zubní dřeně, které je nejčastější příčinou endodontické léčby zahrnuje zánět vlastní dřeně zubu - pulpitidu a periodontitidu, kdy již zánět postihuje také další tkáně v okolí hrotu zubu.


III. První pomoc v endodoncii

III. První pomoc v endodoncii

První pomoc při ošetření kořenového kanálku se poněkud liší jedná-li se o zánět zubní dřeně (pulpitidu) nebo pokud se již zánět rozšířil i do kosti v okolí hrotu kořene (periodontitida). Příznaky, kterými se onemocnění projevuje, byly jsou popsány v předešlých dílech.


IV. Endodontické ošetření

IV. Endodontické ošetření

Kvalitní endodontické ošetření je je pro pacienta i lékaře velmi náročný výkon, který vyžaduje kromě vzdělání, značné zkušenosti, trpělivosti, manuální zručnosti také čas a drahé přístrojové a nástrojové vybavení.