Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Jaký je lege artis postup řešení mezizubních kazu mléčných zubů na smíšeném chrupu. V 8 letech syn přišel o obě horní čtyřky pro hluboké kazy. Na prevenci chodí 2x ročně, nikdy jsem nedovolila jít spát s nevyčištěnými zuby. Lékařka buď kazy přehlédla nebo ignorovala. Můj názor je, že kaz jako zdroj infekce má být odstraněn. Nyní konečně synovi udělala RTG a má 4 mezizubních kazy, ona by je ponechala. Roste mu už nová čtyřka po extrakci a pětka se asi brzy vymění také. (Erika M, ČR)

Tato problematika je složitější a výběr vhodného řešení pro zubní kaz na dočasném zubu je závislý na více faktorech:
Úroveň ústní hygieny dítěte - skutečnost, že čistí a je rodiči kontrolováno, že činnost čištění probíhá, ještě neznamená, že je dobře a správně vyčištěno. Často se čistí pouze čištění přístupné plošky a právě mezizubní prostory jsou zanedbávány jak dětmi, tak i dospělými. Je nutno si uvědomit, že správně vyčištěný zub se nikdy nezkazí. Proto je vhodné nechat kontrolovat úroveň ústní hygieny odborníkem, což je v tomto případě zubní lékař nebo dentální hygienistka Ta navíc při návštěvě provede motivaci a nácvik čištění mezizubních prostor a to i u dětí.
Dítě povětšinou ještě nevnímá veškeré souvislosti, význam prevence a následky jejího zanedbání, zodpovědnost za zubní zdraví dětí nesou vždy rodiče. Zcela nevhodné je také podávání a tolerance užívání jednoduchých cukrů v podobě lízátek nebo cucacích tvrdých bonbónů, které udržují v ústech kyselé pH a vzniká tak prostředí, kde se zuby snadno a rychle kazí. I to mohou rodiče ovlivnit. Dočasné zuby jsou méně mineralizované a proto se také kazí rychleji než zuby stálé.
Dalším faktorem při rozvaze dalšího postupu je rozsah kazu, zejména zdali již zasáhl zubní nerv. Dále v jakém stadiu resorpce je kořen dočasného zubu, zdali dětský zoubek již bude brzy nahrazen stálým, či do výměny zbývají ještě roky, zdali je přítomnost dočasného zubu prospěšná jako prevence ztráty místa pro stálé zuby a následné potřeby ortodontické léčby. Důležité také je úroveň spolupráce dítěte při zubním ošetření - nechá se ošetřit dobrovolně nebo se aktivně brání a bude nutné použití prostředků sedace nebo dokonce celkové anestezie? Podle těchto faktorů by se pak měl zubní lékař rozhodnout zdali kazem postižený dočasný zub ošetří i s provizorním a opatrným ošetřením zubního nervu nebo pouze upraví zábrusem, který odstraní kazivé hmoty. Nebo zdali zub vyspraví pomocí výplňového materiálu. Kaz může být tak rozsáhlý a erupce stálého zubu již časově blízko a pak je vhodnější dočasný zub vytáhnout. 


Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Mohli byste mi poradit, který stomatolog mi ošetří syna - 15 let, autista v celkové anestezii? Kde najdu nějaký seznam stomatologů, kteří spolupracují se zdravotními pojišťovnami? (Jana C, Praha)

Ošetření dětí s poruchou autistického spektra je většinou velmi časově náročné. Vyžaduje hodně času a energie na přípravné fáze  - konzultaci lékaře s rodiči, pomalé seznamování dítěte s ordinací, často ja pak nutno zajoistit přítomnost stejného ošetřujícího personálu atd. To samozřejmě zvyšuje ekonomickou náročnost, ka vzniká problém jak vyúčtovat takové návštěvy a konzultace zdravotním pojišťovnám. Pokud se neuspěje při snaze získat spolupráci malého pacienta, je nutné ošetření v premedikaci nebo celkové anestezii jak uvádíte ve vašem dotazu. V Praze se ošetření dětí s poruchou autistického spektra věnují na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LFUK a FN Motol. Články na toto téma publikuje MDDr. Simona Jelínková, která by Vám mohla poradit, jak u vašeho syna dále postupovat a na koho se ev. obrátit. Obecně lze zubní lékaře spolupracující s jednotlivými zdravotními pojišťovnami vyhledávat na stránkách České stomatologické komory, na rozdíl od minulostzi však nyní komora u lékařů neuvádí, zdali mají kapacitu pro příjem nových pacientů. To si musí každý pacient ověřit dotazem přímo na konkrétním pracovišti.


Autor odpovědi
Bc. Dana Koudelková
Dentální hygienistka

Moje zubařka mi řekla, že by se měly vytrhnout horní osmičky, protože dole je nemám a horní tedy nekoušou a nemají v puse žádnou funkci. Dole končí zuby sedmičkami. Má zubařka pravdu nebo to neni nutné? Trochu se bojím (Láďa K, Česko)

Zuby moudrosti, zejména pokud nemají v protějším zubním oblouku tzv. antagonistu, čili protizub, se dnes často odstraňují. Zuby jak správně píšete, neplní v ústech svojí funkci, což je u stoliček na rozdíl od jiných zubů pouze rozmělňování potravy. Málokdy je možné takzvané zuby moudrosti využít pro upevnění můstků v případě, že byste přišel o sedmičky. Pokud vaše osmičky nemají protizub, budou mít tendenci stále růst, povyrostou výše než okolní zuby a v kousací rovině se tak vytvoří jakýsi schůdek. I díky tomu je pak mnohdy velmi obtížné takové zuby čistit a plakem pokryté osmičky tak mohou ohrožovat vznikem zubního kazu i další zuby. To vše jsou důvody pro odstranění zubů moudrosti v situaci, na kterou se ptáte. Definitivní rozhodnutí je však vždy na vašem zubním lékaři a vy s ním pochopitelně můžete nebo nemusíte souhlasit, protože žádný lékařský výkon není možné provést proti vaší vůli.


Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Asi měsíc mám při poklepu nebo skusu zvláštní citlivost zubu - jedničky vpravo nahoře. Můj zubař mi udělal rtg obou horních jedniček a řekl, že je tam nad kořenem nějaký stín, jinak je zub bez problému a že uděláme kontrolu v říjnu. Obávám se, aby to nebyl nějaký větší problém. (Jana M, Praha)

Uvedené příznaky, zejména je-li již i na rentgenovém snímku viditelný nález, mohou být projevem odumření zubního nervu. Při vyšetření v takových případech zubní lékař kromě zhotovení rentgenu většinou také hodnotí, zdali je zub citlivý na chladové podněty a pátrá po možné příčině. Tou může být zubní kaz nebo také předchozí trauma. Pokud se potvrdí, že zubní nerv odumřel, bude nutné provést tzv. endodontické ošetření, při kterém se kanálek zubu vyčistí a zaplní speciální hmotou. Správně a precizně provedené ošetření kanálku zajistí, že zub může dál být na svém místě a nehrozí vznik bolesti a dalších komplikací.


Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Byl jsem byl na ošetření mezizubního kazu. Po odeznění anestezie začal zub bolet. Objednal jsem se zpět k lékaři, který mi řekl, že je potřeba vyčistit kanálky a požaduje po mně nemalé peníze. Do doby ošetření jsem necítil problém, i když z rentgenu na prohlídce bylo zřejmé, že na zubu je mezizubní kaz. Po ošetření ale začaly problémy. Je něco takového možné, nejedná se o pochybení lékaře? Pokud na klinice poskytují služby, měli by snad poskytovat i záruky dle mého soudu. (Jakub, Česko).

Kazy na bočních stranách zubů v tzv. mezizubních prostorech vznikají relativně často a zejména proto, že ještě dnes zdaleka ne všichni používají mezizubní kartáčky. Pro včasné zjištění těchto typů kazů nestačí pouhé vyšetření pomocí zubního zrcátka a pátradla, ale je nutné udělat speciální RTG vyšetření, tzv. „bite wingové“ snímky. Pokud pacienti pravidelně docházejí na preventivní prohlídky na pracoviště, které tyto snímky dle úrovně ústní hygieny pacienta v intervalu 12-24 měsíců  zhotovuje, lze tyto kazy zjistit včas. Mnohdy jsou však tyto kazy diagnostikovány až jako pokročilé, kdy již je v důsledku rozsáhlého kazu nevratně poškozen zubní nerv. To ovšem nemusí být patrné při ošetření kazu, ale až po odstranění kazem zasažených tkání a odeznění anestezie tak, jak tomu pravděpodobně bylo i u vás. Následně je skutečně nutné udělat tzv. endodontické ošetření, při kterém se ze zubu odstraní poškozený nerv, kanálky zubu se vyčistí a zaplní speciálním materiálem tak, aby zub mohl v ústech dále zůstat a nevznikly další zdravotní problémy. Seriózně a kvalitně provedené endodontické ošetření je poměrně náročný stomatologický výkon, zejména u vícekořenových zubů. Kromě erudice, zkušeností a nemalého času (mnohdy jde o hodiny práce a více návštěv), je pro něj potřeba speciálního vybavení nástroji, přístroji a materiály. Na kvalitní endodontické ošetření tak zdravotní pojištění nestačí. Cena se dnes dle typu zubu a vybavení pracoviště pohybuje v řádu tisíců korun. Zde je nutno poznamenat, že samotný vznik zubního kazu je opravdu způsoben výhradně nedostatečným čištěním daného místa a že prevence v podobě pravidelného čištění mezizubí pomocí ústních sprch a hlavně mezizubních kartáčků vyjde zcela jistě mnohem levněji. Se správným výběrem a použitím pomůcek pro mezizubní hygienu pomůže dentální hygienistka a  při pravidelné roční preventivní prohlídce, jejíž součástí je i RTG snímkování, lze tyto zákeřné kazy odhalit a opravit včas. Dříve než dojde k nutnosti ošetřit i kanálky.


Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Moje manželka si stěžuje, že v noci skřípu zuby až jí to budí. Já pozoruji, že mám některé zuby odřené. Co mám proti tomu dělat? (Jiří N, Praha)

Skřípání zuby, kterému odborníci říkají bruxismus je jev, kdy zejména během spánku dochází k nevědomému zatínání žvýkacích svalů a pohybům obou čelistí proti sobě. Nadměrným a intenzivním třením zubů horní a dolní čelisti dochází nejen k nepříjemným zvukům, které budí vaší manželku ze spaní, ale jak sám píšete k obrušování vašich zubů. Kromě zubů může dojít i k poškození čelistního kloubu. Skřípání zuby může být způsobem vaší odpovědi na stresovou situaci. Je zapotřebí se tedy zamyslet, zdali právě stres nemůže hrát svou roli a snažit se ho eliminovat jakkoli to může být těžké. Zuby a čelistní kloub je pak možno chránit zhotovením speciální dlahy, která se nasazuje na noc podobně jako nosiče na bělení nebo chrániče zubů u hokejistů. Tato dlaha zabrání i vzniku nepříjemných zvuků a zajistí vaší paní nerušený spánek.  Zároveň je vhodné navštívit specializovaného fyzioterapeuta, který pomůže s uvolněním čelistní svaloviny.


Autor odpovědi
MUDr. et MUDr. Martin Neumann
Zubní lékař

Před půl rokem mi zubařka vytrhla dolní šestku. Je to můj první vytržený zub. Je lepší nechat tam mezeru, na kterou jsem si již celkem zvykla, udělat můstek nebo implantát? (Iveta R, Hustopeče)

První molár v dolní čelisti neboli dolní šestka má významnou roli při rozmělňování potravy, proto by měla být určitě nahrazena. A existují i další důvody, proč by měl být tento zub nahrazen. Může dojít k posunu nebo sklonění sousedních zubů do mezery nebo vzniku tzv. zámkového skusu, což má další negativní dopady. Jak správně píšete, existuje více možností jak ztracený zub nahradit a každé řešení má své výhody i nevýhody. Pokud máte zachovalou druhou stoličku, lze zhotovit pevný můstek. To je rychlejší a levnější řešení než náhrada zubním implantátem. Musí se ale obrousit oba sousední zuby, na které se zhotovený fixní můstek nalepí. Také udržování hygieny může být u můstku o něco složitější než u zubního implantátu. Náhrada extrahované šestky zubním implantátem je moderním řešením, pro které ale musí být splněny určité podmínky, z nichž nejdůležitější je kromě dobrého celkového zdravotního stavu dostatek kvalitní kosti. Je to řešení o trochu delší a dražší, ale není nutné ubrušovat mnohdy zdravou zubní tkáň sousedních zubů a také udržování ústní hygieny je o něco snazší a blíží se čištění vlastních zubů. 


Autor odpovědi
Katka Boháčová, DiS
Dentální hygienistka

Kvalitu vyčištění zubů prý mohu zjstit sám bez kontroly u zubaře nebo zubní hygienistky. Jak na to? (Karel B, Hradec Králové)

Zuby by měly být po vyčištění zcela hladké což jednoduše ověříte když si přes dostupné plošky zubu přejedete jazykem. Pokud  na povrchu zubů zůstal plak, nebude pocit hladkosti povrchu dokonalý. Vyžaduje to cit a jistou dávku cviku, než se to lidé naučí vnímat.
V případě, že budete chtít získat úplnou a detailní informaci o dokonalosti vašeho úsilí při čištění zubů, můžete použít přípravky pro indikaci zubního plaku. Primárně byly určeny pro použití u dětí, ale také dospělí si mohou tímto způsobem sami zkontrolovat, že si vyčistili zuby správně. Indikátory zubního plaku jsou dostupné ve formě tablet nebo jako roztoky k výplachům úst. Obsahují potravinářské barvivo a mívají také ovocnou příchuť. Lze je použít po vyčištění zubů, ale i před čištěním. Nedočištěná místa zůstanou zbarvená i po výplachu úst vodou a vy při pohledu do zrcadla uvidíte, která místa jste při čištění vynechal a je zapotřebí je čistit pečlivěji.


Autor odpovědi
Katka Boháčová, DiS
Dentální hygienistka

Jak často bych měla vyměnit zubní kartáček? Při návštěvě zubní hygieny mi doporučili kupovat nový kartáček 4x za rok, není to zbytečné? (Pavlína D, Praha)

Vaše zubní hygienistka má pravdu. Všeobecně platí, že zubní kartáček by měl být vyměněn za nový přibližně každé tři měsíce. Ale  může se stát, že je nutné kartáček vyměnit i dříve - pokud kartáček jeví příznaky opotřebení v podobě roztřepených vláken, vyměňte ho ihned. Takový kartáček ztrácí svou schopnost čištění a navíc si s ním můžete způsobit i poranění dásní. Zanedbaný zubní kartáček se navíc stává útočištěm mnoha bakterií, které mohou způsobit další problémy. Proto byste měla kartáček měnit také  po každé prodělané infekční nemoci.
K časnějšímu opotřebení vláken kartáčku přispívá čištění velmi teplou vodou a příliš velký tlak při čištění zubů. Namáčejte proto kartáček pokud možno pouze do vlažné vody a nepřehánějte to s tlakem - prodloužíte tak životnost nejen vašeho zubního kartáčku, ale i povrchu vašich zubů. 

Další