Pokud u nás zakoupený výrobek nefunguje jak by měl, velmi nás to mrzí. Zde najdete základní informace, kdy je vhodné reklamovat, kdy nikoliv a jak při reklamaci postupovat.

Co můžete reklamovat?

Pokud jste výrobek zakoupili jako nepodnikající fyzické osoby, můžete ve lhůtě 24 měsíců reklamovat veškeré vady výrobku, které vznikly chybou výroby nebo vady materiálu.

  Pozor: v případě, že došlo k poškození zásilky během přepravy k vám, postupujte podle návodu uvedeného zde.

Typické situace, kdy byste měli uplatnit reklamaci:

  • Výrobek vůbec nefunguje (např. elektrický zubní kartáček nelze zapnout)
  • Není funkční některá funkce výrobku (např. elektrický kartáček se nenabíjí)
  • Při běžném používání došlo k poškození výrobku (např. se zaseklo tlačítko přístroje, což pochopitelně není možné uplatnit na zboží spotřebního charakteru a situace jako ohnuté štětiny zubních kartáčků, náhradních hlavic elektrických kartáčků apod.).

Typické situace, na které se možnost reklamace nevztahuje: 

  • Nevhodně vybraný výrobek: v situaci, kdy zjistíte, že vám zakoupený výrobek nevyhovuje nebo se vám nelíbí a jsou splněny podmínky pro jeho vrácení, můžete využít možnost odstoupení od kupní smlouvy výrobek vrátit.
  • Odlišná barevnost výrobku, než byla na obrázku e-shopu. Barevnost výrobci dodávaných výrobků se někdy liší od barvy na fotografii, což nejsme schopni ovlivnit.  To ale neplatí tam, kde je barva přímo zmíněná v názvu výrobku. Pokud vám v takovém případě dorazil výrobek jiné barvy, než jste si objednali, výrobek nám vraťte a my vám následně pošleme výrobek ve správném barevném provedení.
  • Závady zjevně způsobené nevhodným používáním, přetěžováním nebo nedostatečnou či nevhodnou údržbou. Zejména pokud se tak stalo v rozporu z návodem k použití.
  • Běžné opotřebení nebo úbytek obsahu výrobku spotřebního charakteru (ohnutá a roztřepená vlákna zubních kartáčků, úbytek spotřebované zubní pasty v tubě apod.).

Jak při reklamaci správně postupovat?

Pokud reklamujete výrobek níže uvedených výrobců, nezasílejte ho prosím k nám, ale přímo do servisního střediska výrobce příslušné značky:

Při reklamaci ostatních výrobků:
1) vyplňte níže reklamační formulář
2) výrobek pečlivě zabalte a zašlete s veškerým příslušenstvím, popisem závady a dokladem o koupi  na naší adresu:

zuby.cz    s.r.o.
Křenova 438/1
162 00 Praha 6

Reklamovat výrobek můžete do uplynutí 24 měsíců od koupě nebo do data trvanlivosti vyznačeného na obalu. Nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace vám dáme vědět, jak byla vyřešena. Podmínky reklamace se řídí našimi Obchodními podmínkami.