Chcete třetí zuby? I.

Chcete třetí zuby? I.

Zubní implantáty jsou jistě zajímavou možností jak řešit ztrátu přirozeného chrupu. V České republice zažívá implantologie (tedy chirurgická stomatologie zabývající se zubními implantáty) v posledních letech doslova boom. Ucelených a snadno dostupných informací o tomto typu zubní náhrady, které by se více či méně neomezovaly na komerční tvrzení typu "Nic to není – za týden máte nové zuby", je však stále ještě poskrovnu. Proto jsme rádi, že pro vás můžeme čerpat z ojedinělé publikace s názvem Chcete třetí zuby? a podtitulem 100 otázek a odpovědí o zubních implantátech, jejímiž autory jsou odborníci působící na stomatologické klinice v Hradci Králové pod vedením prof. MUDr. Antonína Šimůnka CSc.


Zubní protéza – dobrý sluha, zlý pán I.

Zubní protéza – dobrý sluha, zlý pán I.

Stomatologové a zubní technici mají k dispozici stále dokonalejší prostředky k náhradě ztracených zubů. Různé zubní protézy neboli náhrady jsou dnes pro milióny lidí řešením jejich problémů s neúplným chrupem - tzn. problémů s rozmělněním potravy, vzhledem, mluvením a společenskými aktivitami. Ani sebedokonalejší zubní náhrada však nemůže plnohodnotně zastoupit přirozené zuby a to zvláště v případě značné nebo úplné ztráty chrupu.


Zubní protéza – dobrý sluha, zlý pán II.

Zubní protéza – dobrý sluha, zlý pán II.

Různé zubní protézy neboli náhrady jsou dnes pro milióny lidí řešením jejich problémů s neúplným chrupem – tzn. problémů s rozmělněním potravy, vzhledem obličeje, mluvením a společenskými aktivitami. Ani sebedokonalejší zubní náhrada však nemůže plnohodnotně zastoupit přirozené zuby, a to zvláště v případě značné nebo úplné ztráty chrupu. Mimo jiné jsme si proto minule popsali řešení častých potíží při používání tzv. celkové snímatelné zubní náhrady, která se zhotovuje pacientovi s úplnou ztrátou chrupu neboli bezzubostí. Zhotovení a používání celkové snímatelné náhrady je z pohledu zubního lékaře i pacienta mnohem komplikovanější záležitost, než by se mohlo při pohledu na "zuby ve skleničce" zdát, proto se této protéze podíváme na zoubek z dalších úhlů pohledu.


Péče o snímatelné zubní náhrady

Péče o snímatelné zubní náhrady

Jak zkrátit a usnadnit fázi návyku? Správný postup při nasazování a snímání. Jak náhradu nosit a čistit? Co, jak a kdy jíst? Co dělat, když náhrada tlačí?


Kov pro vaše nové zuby

Kov pro vaše nové zuby

Většina z nás bohužel dříve či později potřebuje náhradu za nějaký ten zub, který nevydržel civilizační nároky na něj kladené a poněkud předčasně rezignoval na svou funkci. A když už tedy umělý chrup potřebujeme, chceme také, aby se našim ústům pokud možno dostalo to nejlepší, co si můžeme za své těžce vydělané peníze dovolit. Nabídka umělého chrupu, čili protetických dentálních výrobků, je však dnes poměrně široká a normální člověk, tedy člověk, který není postižen nějakým druhem zubolékařského vzdělání, se v ní samozřejmě jen těžko orientuje. Pro začátek vám proto předkládáme základní informace o vlastnostech kovových slitin, které jsou základem většiny dnes vyráběných tzv. fixních neboli pevných zubních náhrad. Doufáme, že po přečtení tohoto článku si v případě potřeby budete moci snáze vybrat ten "nejsympatičtější kov" pro vaše nové zuby.


Chcete třetí zuby? II.

Chcete třetí zuby? II.

Článek o stále více rozšířeném typu moderních zubních náhrad - o implantátech. Tímto počinem chceme především zkvalitnit všeobecnou informovanost o tomto moderním protetickém ošetření, které je jistě zajímavou a dnes již poměrně dostupnou možností jak získat "třetí zuby".